Pašvaldībā Uzņēmējdarbībā

Lai spētu veiksmīgāk izstrādāt Preiļu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, Preiļu novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par izstrādātā nolikuma projektu.

Nolikums turpmāk noteiks Preiļu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību. Padomes lēmumiem būs rekomendējošs un informatīvs raksturs un tie tiks pieņemti padomes sēdēs, padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Padomes sagatavotie priekšlikumi būs pamats lēmumprojektu sagatavošanai un izskatīšanai pašvaldības domes komitejās.

Padomes darbības mērķis - sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā, aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā.

Ierosinājumus/viedokli var iesniegt uz e-pasta adresi inguna.bramane@preili.lv līdz 2. maijam.