Veselība Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozares ministrijām ir sagatavojusi īsu vizuālu apkopojumu par ierobežojumiem, kas ir aktuāli ārkārtējās situācijas laikā no 9. novembra līdz 6. decembrim. Aicinām tos ievērot!