Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam  apakšpasākuma  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 2020. gadā realizēts projekts  “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas, Preiļu novadā”. Projekta vadītāja bija Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.

Projekta kopējā summa sastāda 24349,71 euro (ar PVN) , attiecināmās izmaksas – 21914,74 euro, publiskais finansējums – 19723,27 euro, pašvaldības privātais finansējums – 2434,79 euro.

Ielu apgaismojuma  būvniecības darbus veica SIA “Derex”, tehniskā projekta autors – SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”.

Pelēču ciemata centrā  un pie pagasta pārvaldes ielu apgaismojuma nebija vairāk kā 30 gadus. Projekta realizācijas rezultātā tika izveidots ielu apgaismojuma tīkls 473 metru garumā ciemata centrā un pie pagasta pārvaldes ēkas, uzstādīti 14 apgaismes stabi un 17 LUG URBINO LED gaismekļi. Gaismekļiem ir liels kalpošanas periods, nav jāmaina spuldzes, tās ir energoefektīvas un tādēļ varēs ekonomēt elektrību. Apgaismojums ir videi draudzīgs. Apgaismojuma vadības sistēma ir automātiska.

Projekta realizācija ir atrisinājusi iedzīvotāju pārvietošanos pagasta centrā dienas tumšajā laikā, ir uzlabojusies pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāte un kvantitāte, kas sekmē iedzīvotāju labklājību un labsajūtu ikdienā.

Iveta Stašulāne,

Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja