Iedzīvotājiem

Ir patiess prieks, ka pēdējā laikā arvien vairāk Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir sākuši apzināties reālo situāciju attiecībā uz daudzdzīvokļu māju nolietojumu un nepieciešamību gudri un efektīvi pārvaldīt savu kopīpašumu, pieņemot ilgtermiņa lēmumus namu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un atjaunošanai. Šobrīd Preiļos ir jau daži pozitīvi piemēri, kur, pateicoties pieņemtajiem lēmumiem, notiek vai tiek plānoti dažāda rakstura remonta vai atjaunošanas darbi mājās.

Kā jau ir minēts arī iepriekš, ir gadījumi, kuri prasa nekavējošu rīcību, piemēram, mājas jumta remontdarbu veikšana, īpaši šajā vasarā, kad esam pieredzējuši spēcīgas lietusgāzes. Šādas situācijas atspoguļo reālo situāciju un to, cik liela nozīme ir katram dzīvokļa īpašniekam, ja runa ir par nepieciešamību veikt attiecīgos darbus, kā arī finansējuma avotiem – vai tie ir mājas uzkrājuma līdzekļi, vai kredītsaistības u. tml.

Jumtu remontdarbi šobrīd ir aktuāli Aglonas ielā 29, Pils ielā 2, Daugavpils ielā 71, Celtnieku ielā 11, savukārt māju iekšpagalmu labiekārtošana aktuāla A. Upīša ielā, Pils ielā, Celtnieku ielā. Tāpat arī iedzīvotāji kopsapulcēs spriež par māju siltināšanas darbiem. Jānorāda, ka, lai arī pastāv zināmas nianses, aizķeršanās, dažādu papildjautājumu risināšana attiecībā uz darbiem, tomēr pamazām tie notiek, un procesi virzās uz priekšu. Tāpat arī ikdienā daudzdzīvokļu mājās tiek veikti dažādi citi ne tik apjomīgi remontdarbi.

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" atgādina, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja iegūt Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai – plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Savukārt atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai piedāvā Attīstības finanšu institūcija ALTUM – plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Tāpat arī būtiski atkārtoti uzsvērt māju vecāko jeb daudzdzīvokļu māju pilnvaroto personu nozīmi daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas procesā, jo mājas vecākais ir kā starpnieks starp dzīvokļa īpašniekiem un apsaimniekotāju, ziņo dzīvojamās mājas apsaimniekotājam par konstatētajiem bojājumiem mājā vai kādā no tās daļām, pārzina mājas apsaimniekošanas finanses, seko remontdarbu kvalitātei, un pārstāv mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās intereses. Savukārt apsaimniekotājs no savas puses sniedz pilnvarotajai personai aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aizvien aicina būt aktīviem un atgādina, ka ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par savu kopīpašumu, un tāpat ikviens dzīvokļa īpašnieks var rosināt pārējiem mājas iedzīvotājiem sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci,  lai kopā izlemtu par pilnvarotās personas (mājas vecākā) iecelšanu, ja tāds vēl nav, lai starp mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju būtu ilgtermiņā efektīva un pozitīva sadarbība.

Protokola paraugs mājas pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšanai pieejams ŠEIT.

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi šī gada pavasarī, kad norisinājās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” organizēta mājas vecāko kopsapulce, arī turpmāk tiks rīkotas šādas sapulces, varbūt pat tematiskas, kuru laikā tiks apspriesti aktuālie jautājumi, risinātas problēmsituācijas u. tml.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina ikvienu būt atvērtam, uz sadarbību vērstam, un jautājumu, problēmsituāciju gadījumā vērsties pie speciālistiem, kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa