Pašvaldībā

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu no 2023. gada 01. februāra līdz 28. februārim. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības komunikācijas kanālos.

Aptaujas anketas pieejamas:

  • elektroniski platformā VisiDati.lv
  • drukātā formātā kādā no pagastu pārvaldēm, bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa