Pašvaldībā

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas paver iedzīvotājiem daudz plašākas iespējas iesaistīties pašvaldību darbā. Viena no iespējām - ikvienam interesentam ir iespēja izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem.

Pašlaik sabiedrības viedokļa noskaidrošanai Preiļu novada pašvaldībā ir nodoti sekojoši saistošo noteikumu projekti:

  1. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/14 "Preiļu novada pašvaldības nodevas",
  2. Prasības regulējamā Rušona ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu,
  3. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2021/17 “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”.

Ar saistošo noteikumu projektiem un viedokļa izteikšanas kārtību var iepazīties: