Sabiedrībā Kultūrā Iedzīvotājiem

Nesen iznākusi grāmata “Ceļojumu piezīmes”, kurā apkopoti ģeogrāfa – kartogrāfa Alberta Losāna ceļojumu pieraksti pa Latgali pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados.  Teksti ir bagātīgi ar izsmeļošiem Latgales pilsētu un dabas ainavu aprakstiem, dzirkstošiem dialogiem un autora personīgo skatījumu uz dažādiem tā laika notikumiem. Izdevumā ievietotas arī spilgtākās autora fotogrāfijas, kuras uzņemtas laika posmā no 1953. gada līdz 1975. gadam un sniedz vērtīgu faktu materiālu par Alberta Losāna dzimtu, Latgales pilsētām un tā laika dzīvi Latgalē.

Ilga un rūpīga darba rezultātā Alberta Losāna atstāto vēsturisko materiālu ir apkopojis Preiļu fotomākslinieks, aktīvs sabiedriskais darbinieks Igors Pličs, kurš ir arī grāmatas idejas autors, realizētājs un finansētājs. Pārrakstot manuskriptu, ir atstāts autora valodas stils un specifiski izteicieni, kuros bieži jūtama arī humora un ironijas piedeva.

Alberts Losāns ir bijis ne tikai ģeogrāfs – kartogrāfs, bet savas profesijas un zinātniskā darba ietvaros ir arī daudz fotografējis. To viņš ir darījis ar diviem šaurfilmu foto aparātiem – gan ar melnbaltām, gan krāsu diapozitīvu filmiņām. Katras fotogrāfijas otrajā pusē ir pievienots vietas un objekta nosaukums, datums un numurs, tomēr bilžu numerāciju atšifrēt nav izdevies, jo autora pieraksti laika gaitā ir zuduši.

Alberta Losāna dzimtā puse ir Rugāju novads, viņa dzīvesbiedre Anastasija nāk no Preiļiem, tāpēc grāmatas veidošanā bija apvienojies draudzīgs tandēms no abu pašvaldību pārstāvjiem un interesentiem.

Preilietis Valdis Ivdris, kuram Anastasija Losāne bija tante, vāca Alberta Losāna biogrāfijas materiālus un nogādāja Igoram Pličam veselu fotogrāfiju ‘arhīvu’. Iepazīstoties ar gulbenieti Aldi Klinklāvu – Alberta Losāna māsas mazdēlu, papildus vēl tika saņemts bagātīgs dokumentu un fotomateriālu klāsts.

No saņemtajām ceļojumu fotogrāfijām Igors Pličs rūpīga darba rezultātā ieskenēja 2300 failus. Fotogrāfijas bija gatavotas diezgan neprofesionālos apstākļos, laika gaitā bija radušies dažādi defekti, tomēr, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas, tie tika meistarīgi izlaboti.

Ap 1000 krāsu diapozitīviem Igors Pličs saņēma no Lužu ģimenes, kas šobrīd apsaimnieko Alberta Losāna dzimtas mājas. Izdevuma veidošanā piedalījās arī Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa, kura kā vēsturniece apkopoja savāktos Alberta Losāna biogrāfijas materiālus.

Savāktajai informācijai un fotogrāfijām ir liela vēsturiska vērtība, tomēr īpaši nozīmīgs esot Losānu dzimtas saglabātais Rugāju pagasta karogs, jo Alberta Klinklāva tēvs Jūlijs Losāns pirmskara gados ir bijis Rugāju pagasta valdes loceklis un rakstvedis.

Igors Pličs pateicas ikvienam, kurš piedalījās izdevuma tapšanā. “Ceļojumu piezīmes” jaunās paaudzes lasītājam ļaus iepazīt Latgali pagājušā gadsimta vidū, bet tiem, kuri paši ir izbaudījuši to laiku, grāmatā lasītais ļaus atsaukt atmiņā dzīvi Latgalē pirms vairāk kā sešdesmit gadiem.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Grāmatas vāks. Vāka dizainu veidoja Sergejs Kuzņecovs