Uzņēmējdarbībā

Jau vairākus gadus Preiļu novada uzņēmēji – lielākie nodokļu maksātāji un veiksmīgākie lauksaimnieki – kuplā skaitā tikās skaistā pasākumā Preiļu novada Kultūras centrā. Šobrīd pašvaldībai nācās pamainīt pasākuma formātu. Šī gada februāra nogalē Preiļu novada domes un Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadība sveica 2020. gada lielākos nodokļu maksātājus, katram nogādājot pašvaldības Pateicību un dāvanu.

Lielākie nodokļu maksātāji, lielākie darba devēji un straujāk augošie uzņēmumi 2020. gadā Preiļu novadā:

 A/S “Preiļu siers” (valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts) – lielākais nodokļu maksātājs un lielākais darba devējs, SIA “Agrolatgale Plus” (valdes priekšsēdētājs Jānis Jaundzems) – lielākais nodokļu maksātājs un straujāk augošais uzņēmums, SIA “VS Teks” (valdes loceklis Valdis Skujiņš) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “Firma Jata” (valdes loceklis Viļgeļms Veleckis) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “Zolva” (valdes locekle Anna Šņepste) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “Preiļu Siltums” (valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Reisons) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “TRANS SN” (valdes loceklis Sergejs Nečajevs) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “TU Lauki” (valdes priekšsēdētāja Inese Šustova) – lielākais nodokļu maksātājs un straujāk augošais uzņēmums, SIA “SAL PLUS” (valdes priekšsēdētājs Sandis Puzaks) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “Vega P” (valdes priekšsēdētājs Viktors Solovjovs) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA ”Himalayan International” (valdes priekšsēdētājs Ramiss Aļijevs) – straujāk augošais uzņēmums, SIA “Agrofirma Turība” (valdes priekšsēdētājs Māris Bekešs) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “Agro Zvaigznītes” (valdes loceklis Vilis Gribusts) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “Dija P” (valdes priekšsēdētāja Ņina Poplavska) – lielākais nodokļu maksātājs, SIA “ARKA PREIĻI” (valdes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns) – lielākais nodokļu maksātājs.

Nominācijas lauksaimniekiem:

z/s “Ramanīši” (Tekla Broņislava Romanovska) – par neatlaidīgu darbu zemnieku saimniecībā un ieguldījumu Preiļu novada attīstībā, IK “Līdumnieki 86” (Artis Prikulis) – par graudkopības nozares attīstību novadā un veiksmīgu ES projektu apguvi, z/s “Vecvanagi” (Normunds Seilis) – par graudkopības nozares attīstību un veiksmīgu ES projektu apguvi, Jānis un Inga Vosorovi – par putnkopības nozares attīstību un pieredzes apmaiņas atbalstu, z/s “Jūzupeņi” (Zigmunds Skutels) – par graudkopības nozares attīstību un veiksmīgu ES projektu apguvi, Ineta Matisāne – par ieguldīto darbu lopkopības nozares attīstībā, z/s “Dēļupīte” (Mārtiņš Bogdanovs) – par gaļas liellopu nozares attīstību, z/s “Mazie Gavari” (Jānis Gavars) – bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstība un par dalīšanos pieredzē dārzeņu audzēšanā, z/s “Pumpuri” (Inta Pīzele) – par neatlaidīgu darbu zemnieku saimniecībā lopkopības nozarē, z/s “Sila pļavas” (Agris Pastars) – par graudkopības nozares attīstību novadā un veiksmīgu ES projektu apguvi.

Pasākuma otrā daļa – uzņēmēju, lauksaimnieku un sadarbības partneru tikšanās – norisinājās 4. martā tiešsaistē. Pasākumu vadīja Preiļu novada vecākā komercdarbības speciāliste Ineta Liepniece. Uzņēmējus uzrunāja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.

Aktuālo informāciju sniedza sadarbības partneri: Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Ināra Lukaševiča, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina un SEB bankas pārstāvji – korporatīvo darījumu analītiķis Kārlis Obuks naudas pārvaldības produktu darījumu vadītāja Jūlija Grantiņa. Par investīcijas projektu izstrādi un īstenošanu Preiļu novadā informēja Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva.

Saskaņā ar Inetas Liepnieces sniegto informāciju šobrīd Preiļu novadā reģistrēti 698 uzņēmumi, no kuriem 40 % ir lauksaimniecības uzņēmumi. Jauktā lauksaimniecība ir izvirzījusies kā visplašāk pārstāvētā  nozare novadā, tai seko graudaugu audzēšanas nozare, tālāk ierindojusies mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi un kokapstrāde.

Pēdējo desmit gadu laikā Preiļu novadā reģistrēts 261 jauns uzņēmums, bet likvidēti 226, kas nozīmē, ka laika periodā kopš 2011. gada līdz šodienai kopējais uzņēmumu skaits novadā audzis par 35 komersantiem.

Analizējot datus par nozaru kopējo apgrozījumu, līderos izvirzījusies piena pārstrāde, ko nodrošina AS “Preiļu siers”. Arī lielākie darba devēji pēc darbinieku skaita Preiļu novadā ir nemainīgi jau daudzus gadus: AS “Preiļu siers” – 319 darbinieki, SIA “Preiļu slimnīca” – 182 darbinieki, SIA “Preiļu saimnieks” – 132 darbinieki, SIA “Firma Jata” – 108 darbinieki un SIA “VS Teks” – 107 darbinieki.

Tikšanās noslēgumā izskanēja atziņa, ka šī brīža situācija visā pasaulē iezīmējusies kā apstāšanās un piebremzēšanas laiks, liekot uz lietām un procesiem paskatīties citādāk. Jaunās tehnoloģijas, mainīgās klientu prasības un sabiedrības pārmaiņas, mainīgā darba vide un tajā pieņemtās normas – tas viss kopumā maina uzņēmējdarbības vidi, tomēr tas neizslēdz iespēju jaunām un iepriekš pat neapjaustām iespējām. Novēlam uzņēmējiem, lai šis laiks ir arī jaunu iespēju laiks ar cerību, ka nākamajā gadā tomēr būs iespēja tikties klātienē.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste