Labklājības ministrijas logotips

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā divi ģimenes asistenti apguvuši mācības pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana", kas tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros. Rit otrais mēnesis, kopš arī Preiļu novada ģimenēm, pēc sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem veiktā izvērtējuma, ir pieejams ģimenes asistenta pakalpojums.

Kā uzsver ģimenes asistenti, viņu virsmērķis, sniedzot šo pakalpojumu, ir, lai bērns aug vienīgi bioloģiskajā ģimenē vai uzturas tajā pēc iespējas ilgāk. Ģimenes asistents ir kā atbalsta persona, lai risinātu dažādas problēmas, kas vairumam cilvēku šķiet pašsaprotamas, taču atsevišķām ģimenēm tas sagādā milzu grūtības.

Mācībās apgūtā daudzpusīgā programma – vecumposmu raksturojumi, saskarsmes psiholoģija, juridiskie regulējumi bērnu tiesību jomā un citu normatīvo aktu pārzināšana, ieskats medicīnas jomā, kā arī zināšanas par sadzīves organizēšanu – padara ģimenes asistentu par, tā teikt, universālo kareivi. Galvenais ir darīt kopā ar klientu, jo ģimenes asistents nav ne bērnu aukle, ne kalpone, ne privātais šoferis. Ģimenes asistents palīdz saskarsmē ar mediķiem, pedagogiem, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, jo viņam ir objektīvs skatījums no malas, viņš var informāciju secīgi nodot klientam saprotamā veidā un iesaistīties noteikta jautājuma risināšanā. Reizēm pietiek, ja ar cilvēku tikai parunā, ja viņš tiek uzklausīts, jo runājot nereti risinājumu problēmai atrod cilvēks pats.

Kā atzīst ģimenes asistenti, pēc pirmajām emocijām – bailēm un distancēšanās – klienti viņas tomēr uztver pozitīvi. Tas ir labs rādītājs, ja klienti interesējas, cik bieži ar ģimenes asistentu varēs sazvanīties un tikties, jo paši atzīst, ka tieši sociālais dienests viņiem visvairāk palīdz, pat ne tuvinieki.

Ģimenes asistenta pakalpojuma ieviešana pašvaldībā uzsākta aizvadītajā gadā, kad 2022. gada oktobra domes sēdē tika gūts atbalsts no pašvaldības deputātiem paredzēt divas ģimenes asistenta amata vienības.

Foto: I. Krasovska (ģimenes asistenti saņēmuši apliecības par mācību programmas apgūšanu).

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv