Sociālās aprūpes centros

Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltums, smaržu pilnais gaiss.
Lai kādus vārdus lūpas sacīt steigtu,
Visskaistākos jau pateicis ir kāds,
Lai sirdis atvērtu, lai svēto stundu sveiktu,
gadsimtiem atkārtoto vēsti teiktu –
Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!

Nu jau pagājušā gada nogale SAC “Preiļi” bija krāšņa ar pasākumiem un radošiem darbiņiem, notika gatavošanās Adventei, kura norisinājās jau no novembra vidus. Ņemot vērā klientu pašaprūpes spējas un ātrumu, gājām lēnām un bez steigas uz mērķi, jo mums vajadzēja gatavoties vieniem no mīļākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem.

Adventes vainagu darināšanā piedalījās Preiļu 1. pamatskolas 3. klases audzēkņi ar savu audzinātāju Sandru un Pelēču pamatskolas skolotāju Mariju un skolēni, pedagogi un viņu vecāki. Tie tika darināti ar mīlestību, jo vienkārši mirdzēja un sasildīja ikviena sirsniņu, tie pārsteidza aizvien no jauna ar savu skaistumu un autoru izdomu.

Adventes laiks katram no mums ienāk citādi, vienam ar gavēni un klusumu, citam ar pārdomām par padarīto un plānojot jaunas idejas un nākotnes plānus. SAC iemītnieki rehabilitācijas ietvaros palīdzēja dekorēt telpas svētkiem, notika radošās darbnīcas, zīmēšanas nodarbības utt. Gala rezultātā tapa radošo darbu izstāde.

Svētku laikā tika uzņemti ļoti daudz apmeklētāju un labas gribas cilvēku, kuriem bija vēlme pabūt pie senioriem, izrādīt viņiem uzmanību un dāvāt patiesu prieku, dāvaniņas, laba vēlējumus.

Decembra sākumā SAC “Preiļi” iemītnieki kopā ar darbiniekiem veiksmīgi piedalījās Starptautiskā sociālās aprūpes uzņēmuma  “Senior – group” projektā, kura ietvaros decembra sākumā vajadzēja iesūtīt video ar apsveikumu, kuram par pamatu tika ņemtas praktiskās nodarbības – darbnīca “Cepam, cepam piparkūkas”, kur katrs klients varēja radoši izpausties, atcerēties laiku, kā pavadīja Adventi un Ziemassvētkus agrāk, kādas atšķirības ir starp tā laika un mūsdienu Ziemassvētkiem.  Klienti veidoja paši savas īpašās piparkūkas. Tika filmēta nodarbība un veidots video sižets, kura beigās izskanēja visu kopīgais novēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!  Vēlāk katram no dalībniekiem bija iespēja balsot par savu video. Projekta ietvaros varēja redzēt Ziemassvētku koncertu ar nosaukumu Lielās Ģimenes pasākums “Mans Ziemassvētku stāsts”, kas notika 21. decembrī, kurā piedalījās visas trīs Baltijas valstis. Ar šo Starptautisko sociālās aprūpes uzņēmumu SAC “Preiļi’ sadarbība notiek jau vairāku gadu garumā un tas mūs visus priecē.

2022. gada nogale bija ļoti spraiga, jo pēc saspringtā karantīnu laika gan iemītnieki, gan darbinieki bija noilgojušies justies brīvāk, vairāk satikties ar apkārtējiem cilvēkiem, par to liecināja arī kuplais pasākumu klāsts ar ciemiņu apmeklējumiem, svētku koncertiem SAC “Preiļi’ (publiski informācija pieejama SAC “Preiļi’ mājaslapā). Ik pārdienu notika kāds lielāks, mazāks pasākums, kuru apmeklēja brašākie mūsu seniori, bet tie, kuri nespēja ierasties pasākumu telpā, viņus ciemiņi apciemoja atsevišķi. Mūsu senioriem, protams, vispatīkamākās atmiņas saistās tieši ar mazo bērniņu, skolēnu priekšnesumiem un pašu sagatavotiem apsveikumiem, dāvaniņām, ko bērni arī personīgi pasniedza katram iemītniekam.  SAC “Preiļi” bija arī dienas, kad notika pat divi pasākumi. Piemēram, 15. decembrī, rīta pusē viesojās Preiļu 1. pamatskolas 7.a klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Ilonu, kuri bija sarūpējuši pansionāta iemītniekiem jaukas dāvanas un muzikālu priekšnesumu, kas iedvesmoja ikkatru visai dienai. Savukārt pēcpusdienā ciemojās Zaķenīte, rūķi no biedrības “Mūsmājas”, senioru deju kopa “Brūklenājs” un Preiļu novada pensionāru biedrības seniori, kuri pārsteidza SAC iemītniekus gan ar savu iestudēto priekšnesumu, gan ar mīklām, spēlēm un pasakām un, protams, dāvanām: kalendāriem, saldumiem, ievārījumiem u. c. Šeit jāpiebilst, ka ir tikai jāapbrīno šīs  aktīvās seniores – organizatore Elma, Marija un, protams, visas pārējās, kuras atrod sevī spēku, enerģiju un turpina sniegt arī citiem savu sirds siltumu, atbalstu un uzmundrinājumu tiem, kuriem tas ir tik ļoti nepieciešams.

Kā tas jau notiek ik gadu, 21. decembrī pie mums ciemojās arī Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”  darbinieku vokālais ansamblis “Rasa” ar savām skanīgajām dziesmām, dāvanām un milzīgo pārsteigumu – Lāci, kurš dalījās savos saldumos ar iemītniekiem.

Pirms Ziemassvētku dienā 23. decembrī SAC “Preiļi’ darbinieki ar nelielu skeču “Vēstule Salavecim” – Rūķene un Salavecis uzjautrināja un iesaistīja seniorus kopīgā savu sapnīšu un vēlmju rakstīšanā, ko nu kurš vēlas, lai Salavecis atsūtītu vai piepildītu gaidīto. Pasākumā sirsnīgā gaisotnē noritēja arī katra iemītnieka apsveikšana un laba vēlējumi, kuriem piebiedrojās Preiļu novada domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis un Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža un SAC “Preiļi’ vadītāja Inga Vilcāne, kura visa kolektīva vārdā novēlēja stipru veselību, rast iekšējo spēku izturēt grūtības, likstas un saticīgi sadzīvot kopā draudzīgā saimē.

Īsti Ziemassvētki nav iedomājami bez kristīgām vērtībām, grēksūdzes un Svētku mises. SAC “Preiļi” Ziemassvētku Mises vadīja Preiļu Romas katoļu draudzes priesteris Gregorijs 20. un 29. decembrī, kurš visas draudzes vārdā katram mūsu SACa iemītniekam dāvāja dāvaniņu, siltus novēlējumus un Dieva svētību gan mūsu senioriem, gan darbiniekiem Jaunajā gadā.

Ar plašu koncertprogrammu un pasaku valstībā iejusties un pasapņot varējām kopā ar skolotāju Dainu Erti, kura pie senioriem bija ieradusies 29. decembrī ar saviem dziedātājiem ļoti kuplā skaitā. SAC “Preiļi” telpās patīkami jautri sanēja un čaloja brīnumskaisti tērpti bērni no mazākām (4-5 gadiņi) līdz lielākām meitenēm (14-16. gadi).  Kopumā kuplā skaitā ar četrām popgrupām “Lāsītes”: Lāsītes 5; Lāsītes 6; Lāsītes 7; Lāsītes 8 un divām vokālās studijas grupiņām ”Mazās Lāsītes”, kā arī “Mazuļi un Lieluļi”. Arī šiem māksliniekiem bija vecāku līdzi sarūpētas dāvanas mūsu senioriem.

VISIEM SAKĀM LIELO PALDIES gan par piedalīšanos pasākumos, par atbalstu, labestību, sirsnību plašo dāvanu klāstu, un, protams, arī tiem, kuri pirmssvētku  laikā ar kādu dāvanu, ziedojumu ir atcerējušies arī par mums: Zigmāram un Zanei Ertiem par gardajām kūkām, Lidijai Kirilovai ar ģimeni par saldumiem un citām ikdienas precītēm, Sofijai Ruskulei par siltajām zeķēm, Latveļu ģimenei no Raudaukas par kalendāriem, higiēnas precēm un pašceptiem gardiem keksiņiem un citiem ziedotājiem.

Novēlam – Lai sirds siltuma, spēka un labestības pietiek arī turpmākajam, un arī darbinieku vārdā sakām paldies par siltiem, uzmundrinošiem vārdiem, kas dod pozitīvu noskaņojumu, enerģiju veikt arī turpmāk šo atbildīgo sociālās aprūpes darbu.

Informāciju sagatavojusi

Janīna Sparāne

Sociālā darbiniece
janina.sparane [at] preili.lv