Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltums, smaržu pilnais gaiss.
Lai kādus vārdus lūpas sacīt steigtu,
Visskaistākos jau pateicis ir kāds,
Lai sirdis atvērtu, lai svēto stundu sveiktu,
gadsimtiem atkārtoto vēsti teiktu –
Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!

Bez steigas, klusiņām ir pagājis ilgi gaidītais, skaistais Ziemassvētku laiks un iesācies Jaunais 2020.gads, ar jaunām domām un cerībām, ka piepildīsies viss tas, kas vecajā gadā nav izdevies.

Ieskatīsimies nedaudz Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” labdarības un sociālās rehabilitācijas aktivitātēs nu jau pagājušā gada nogalē.

14. novembrī pansionātā “Preiļi” viesojās Lauku atbalsta dienesta darbinieki no visām dienesta filiālēm, kuri personīgi bija sarūpējuši neviltotu pārsteigumu gan darbiniekiem, gan senioriem – svētku koncertu, kurā uzstājās viena no Rēzeknes novada Dricānu pagasta muzikālās Eriņu ģimenes dziedošā atvase Baiba Bikovska un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Raivo Ūsāns un, protams, bagātīgus dāvinājumus, no kuriem pansionāta senioriem tika iegādāts pēc viņu vēlmēm sen kārotais un arī nepieciešamais. Kad meitenes no Rīgas pieteicās atbraukt uz mūsu pansionātu, sākumā likās dīvaini “Kāpēc tieši tika izvēlēts ceļš uz Preiļu pansionātu?” Tad atbilde bija, ka reizēm arī nospēlē kāda sociālo tīklu informācijas nejaušība, kā rezultātā Preiļu pansionātā bija tas gods uzņemt ciemiņus – Sindiju Dzeni, Kristīni Ilgažu, Baibu Bikovsku, Ināru Lukaševiču, Olgu  Ziņkovsku, Lindu Usāni, Ļubovu Grebežu. Jebkurš uzmanības apliecinājums un arī kāda dāvaniņa – tas viss iepriecina ikviena cilvēka sirdi un šoreiz arī satuvināja apkārtējos – gan dienesta darbinieces, gan pansionāta personālu. Kā franču sociologs Marsela Mosa par dāvanām ir teicis, ka ikviens cilvēks sevī izjūt pienākumu dāvināt, pieņemt dāvanu un sniegt dāvanu pretī, kas savukārt veido pamatu sabiedrības solidaritātes un sabiedrisko saišu radīšanā un uzturēšanā. Viena no galvenajām pansionāta prioritātēm vienmēr ir apmierināts iemītnieks un, protams, ir patīkami, ka ir tādi cilvēki, kuri nav vienaldzīgi, tālredzīgi, atvērti pozitīvu labdarībai apstākļu radīšanai citiem. Tāpēc sakām lielu paldies visiem līdzcilvēkiem par bagātīgajām dāvanām, un personīgi Inārai arī par palīdzību un par uzdāvināto skaisto un bagāto svētku egli, kas izrotāja mūsu atpūtas pasākumu telpu un priecēja visus apkārtējos.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks iesākās ar pirmo Adventes svētdienu, kurai laikus gatavojāmies. Katrai iemītnieku istabiņai tika izgatavots pašdarināts adventes vainadziņš, par ko bija parūpējušies mūsu ikgadējie palīgi no Pelēču pamatskolas, kuri pansionātā viesojās 2.decembrī ar svētku koncertu, saldumiem un dāvanām visiem iemītniekiem. Koncertā piedalījās gan skolotāji, skolēni un viņu vecāki, kā arī folkloras kopa un tās vadītājs Romualds Kairāns. Dziedāja dažādas skanīgas, jautras, tautā piemirstas un arī nedzirdētas melodijas. Sirsnīgi pateicamies par atbalstu visiem Pelēču skolas kolektīvam – skolēniem, vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Pansionātam kolektīvam veiksmīga sadarbība turpinās ar “Viduslatgales pārnovadu fondu”, kuri pie mums viesojās 16.decembrī kopā ar folkloras kopu “Golūda” no Saunas, kuras dziesmu pūrs ir apbrīnojams, ar plašu spektru, ietverot visus dabā notiekošos procesus un parādības. Viduslatgales pārnovadu fonda darbinieces labdarības pasākumā bija sagatavojušas dažādas aktivitātes, mīklas, ticējumus un anekdotes. Katrs klients varēja atklāt sevi no jauna, jo ļāva vaļu iedarbināt savu domāšanu, sasprindzināt savu enerģiju, lai atminētu gan mīklu, gan atcerētos kādu ticējumu. Un, protams, visiem ļoti garšoja mājās ceptās “rozītes”.

19.decembris pansionātā ar dažādiem pasākumiem bija darbīgs, jo rīta pusē notika grēksūdze un Romas katoļu Dievkalpojums, kuru vadīja mācītājs V.Filipenoks. Pēc Dievkalpojuma viesojās ciemiņi no Aizkalnes pagasta – sieviešu vokālais ansamblis kopā ar savu māksliniecisko vadītāju Lilitu Livdāni, kā arī ar pagasta pārvaldes vadītāju Guntu Uzuleviču. Seniori no Aizkalnes pagasta saņēma īpašas dāvaniņas no Aizkalnes pagasta iemītniekiem. Notika arī koncerts, kurā tika dziedātas gan dziesmas, gan minētas mīklas, stāstīti dažādi atgadījumi un ticējumi. Katram iemītniekam bija iespēja arī uzspēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, un tas bija patīkams pārsteigums, izaicinājums, pat sākumā neizpratne, līdz nonāca līdz katra apziņai, ka nemaz tik slikti nav, es vēl spēju un varu kaut ko izdarīt un uzsist kādu takti mūzikas ritmā. Aizkalniešiem piemīt liela, pozitīva enerģija, tāpēc, ciemojoties pansionātā, viņi vienmēr ienes šo pozitīvo lādiņu, gaismas stariņu un cerību arī iemītnieku sirsniņās, ka atnāks rītdiena un noteikti būs viss labi, pat labāk kā šodien – būs vairāk saulītes, baltuma un mīlestības no apkārtējiem, jo mīlestība ir tā, kas atkausē ikviena sirsniņu, lai cik auksta tā nebūtu.

Ziemassvētkus ieskandināt 20.decembrī bija ieradušies arī Preiļu pilsētas seniores, vokālā ansambļa “Virši” dalībnieces kopā ar savu muzikālo vadītāju Santu Karīnu Ošu un pensionāru biedrības vadītāju, organizatori Mariju Brišku, kuras uzstājās ar svētku ieskaņas koncertu. Skanēja skaistas Ziemassvētku un jaungada dziesmas un mūzika. Tika minētas dažādas krustvārdu mīklas, ticējumi, katru atminot, varēja nopelnīt balvu – kādu saldumu. Pansionāta iemītnieki jutās noderīgi, kā arī varēja pārbaudīt savas erudīcijas spējas. Paldies ciemiņiem, ka velta savu brīvo laiku iespējai iepriecināt arī citus seniorus.

Preiļu novada pansionātā 21.decembrī notika īsts Ziemassvētku pārsteigums, kad no Rīgas tika saņemts negaidīts zvans no negaidītiem ciemiņiem, no SIA ‘’Terra virtuala” oficiālā iRobot sadarbības partnera Latvijā darbiniekiem, ka viņi vēloties apmeklēt Preiļu pansionātu, jo esot sarūpējuši katram iemītniekam dāvaniņu un to vēloties pasniegt personīgi. Katram iemītniekam bija gan dāvana, sarūpēta no firmas darbiniekiem visas Latvijas robežās, kā arī muzikālais sveiciens. Dziesmas izpildīja Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventes – Evita Saliniece, Līga –Magdalēna Pastare. Tāds pārsteigums sanāca, kad kopā ar firmas pārstāvjiem ieradās arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventi – divi puiši vārdā Matīsi un Armands. Kā atzina firmas pārstāvji, Preiļu puiši esot paši gudrākie viņu firmā, tāpēc arī nav jābrīnās, ka firmas pārstāvji nolēma atbraukt ar labdarības pasākumu tieši uz  Preiļu pansionātu. Un pansionātam kopā tika pasniegta sevišķa dāvana – iRobot putekļusūcējs-robots, kurš tad arī būs palīgs ikdienas darbos, kopjot un uzpošot telpas.

Ziemassvētki nav iedomājami bez svētku Mises, kura notika 27.decembrī.  Dievkalpojumu vadīja Romas katoļu Preiļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš, kopā ar draudzes dziedātājām. Tika dziedātas svētās Ziemassvētku dziesmas. Pēc svētku Mises draudzes dekāns J.Stepiņš katram pansionāta iemītniekam pasniedza sarūpētu Ziemassvētku dāvanu.

Šīs pašas dienas pēcpusdienā izskanēja arī svētku koncerts, kuru organizēja pašu mazāko Preiļu iemītnieku – Preiļu pilsētas bērnudārza ”Pasaciņa” vecāku un pedagogu kolektīvs, tai skaitā vokālais ansamblis ”Rasa”. Arī šie ciemiņi nenāca tukšām rokām, katram iemītniekam bija sarūpēta īpaša dāvaniņa – gan personīgie aprūpes līdzekļi, gan sadzīvē nepieciešamās mantas, dažādi konservi, konfektes utt. Jāsaka, ka mūsu mazākās paaudzes vecāki, pedagogi ar ļoti lielu sirds atdevi ir organizējuši ļoti plašu kopēju labdarības akciju ar mērķi iepriecināt un palīdzēt tieši pansionāta senioriem, jo tiešām dāvanas bija sarūpētas katram iemītniekam un ļoti dažādas. Saldumi vēl joprojām tiek pasniegti ikdienā. Un jāpiebilst, ka šis pedagogu vokālais ansamblis ”Rasa” ir tiešām jaunības dzestruma, mīlestības, skaistuma etalona apmirdzēts kolektīvs, kurš dot pozitīvismu, iedvesmu visa gada garumā.

Gada nogalē 30.decembrī Preiļu pansionātā viesojās mūsu vietējie mūziķi – Arvīds Meļķo un Lauris Kokorītis ar savu svētku koncertu iepriecināt gan pansionāta iemītniekus, gan arī darbiniekus, kuri patiesi ir nopelnījuši kaut nelielu atpūtu savā darba lauciņā. Izskanēja mūsdienīgas, pieprasītas un populāras dziesmas, arī tādas, kuras jau piemirsušās, bet sirdi aizkustinošas. Aktīvākie un drošākie dejoja līdzi. Sirsnīgi pateicamies mūziķiem!

Un arī, iesākoties Jaunajam 2020.gadam, pasākumi pansionātā nerimās.  Ņemot vērā to, ka institūcijā dzīvo dažādu konfesiju pārstāvji, pie mums tiek svinēti dažādi svētki, arī pareizticīgo Ziemassvētki, kurus svinējām divas dienas, 8.janvārī svinējām pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus  ar Preiļu pareizticīgo draudzes batjušku  Jevģēniju Ivanovu, bet 10.janvārī ar Moskvinas batjušku Ioanu Larionovu, kā arī draudzes locekļiem.  Pareizticīgie to dara pēc Jūlija kalendāra. Latvijā šie svētki nav brīvdiena, bet ciemiņi neaizmirst arī savējos šajos svētkos. Iemītnieku un arī darbinieku vārdā sirsnīgi pateicamies visu konfesiju draudžu dziedātājām par skaistajiem Ziemassvētku dziedājumiem un lūgšanām.

Preiļu novada bērnu un jauniešu popgrupas “Lāsītes” – mazās un vidējās grupas mākslinieki kopā ar vadītāju Dainu Erti uzstājās pansionātā 9.janvāra pēcpusdienā. Četrdesmit bērnu grupa kuplā skaitā kopā ar vecākiem ieradās pansionātā un jautri piečivināja mūsu ierasto ikdienu. Jauniem māksliniekiem skolotāja Daina bija sagatavojusi koncertprogrammu Ziemassvētku ieskaņās, kurā visas dziesmiņas bija iestudētas ar dažādām kustībām, kur mazie “Lāsēni” dejoja līdzi savām dziesmiņām.

Sirsnīgs paldies visiem māksliniekiem, it sevišķi muzikālajiem pedagogiem, ansambļu dalībniekiem, kuri bija ar mums visa gada garumā, par pozitīvām emocijām, aizrautīgu iesaisti, spēcinošu atbalstu un veiksmīgiem kopīgajiem darbiem, kas paveikti nu jau pagājušā gada garumā!

Un, protams, sevišķu paldies sakām visiem draugiem, paziņām, kolēģiem un arī citiem sponsoriem, ziedotājiem, kurus ne tik labi pazīstam, bet saprotam, ka arvien vairāk mēs līdzcilvēki atveramies šiem labajiem un nesavtīgajiem darbiem, palīdzot un atbalstot arī tos, kurus personīgi nepazīstam, bet vienkārši cilvēcīgi jūtam līdzi un vēlamies kaut nedaudz, ar kādu mazumiņu – vai saldumu, vai zeķu pārīti, vai kādu nopietnāku dāvaniņu iepriecināt šos sirmgalvjus. Un tas priecē arī visu mūsu sirdis!

Novēlam visiem veiksmi, labu veselību, izturību, dzīvotgribu un gribasspēku, kā arī darbīgas rokas, skanīgas balsis un daudz patīkamu mirkļu un Dieva svētību visam  Jaunajam Žurkas gadam!