Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 23. martā

 1. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam” apstiprināšanu.
 2. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu.
 3. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par Preiļu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” apstiprināšanu.
 4. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025. gadam aktualizāciju.
 5. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī.
 6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai.
 7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem.
 8. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ezertaka – starptautiskā garo pārgājienu maršruta attīstība”.
 9. Par atļaujas sniegšanu veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 13. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu.
 15. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu.
 16. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – starpgabala – reģistrāciju zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 18. Par izsoles rezultātiem.