Izglītībā

Baltijas un Somijas eTwinning vēstnieku seminārs šogad notika Tallinā. Semināra galvenais mērķis bija dalīties pieredzē par inovācijām izglītībā un stiprināt eTwinning vēstnieku kopienu, veicinot sadarbību starp valstīm, un noskaidrot, kuras metodes būtu visefektīvākās, lai iesaistītu pašreizējos un jaunos eTwinnerus.

Pirmajā dienā vēstnieki iepazinās viens ar otru, piedaloties grupu darbos un pildot dažādus uzdevumus. Lai tiktu galā nācās izmantot mākslīgo intelektu un katram uzdevumam pieiet radoši, atpazīt mākslīgā intelekta (MI) radītos attēlus no cilvēku radītajiem un rakstīt dzeju, izmantojot MI, tas bija kaut kas jauns un aizraujošs.

Otrajā semināra dienā vēstnieki no Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas  prezentēja aktualitātes izglītībā un lielākos izaicinājumus.

Viena no semināra tēmām bija iepazīšanās ar Igaunijas izglītības mācīšanās un mācīšanas ietvaru: https://digipadevus.ee/framework/

 Igaunijas izglītības sistēmā svarīgs stratēģisks mērķis ir daudzveidīga mācību vide un uz skolēnu bāzes balstīta mācīšana un mācīšanās. Tādēļ pedagogiem ir jārada mācību vide, kas atbalsta attīstību un veselību, ir droša un vērsta uz sadarbību. Ar eksperta palīdzību skolotājiem ir sagatavota sistēma efektīvas mācīšanās atbalstam, t.i. mācīšanas un mācīšanās sistēma, kas ir paredzēta, lai palīdzētu gan sagatavoties, gan vadīt mācību procesu.

Mācīšanas un mācīšanās sistēma aptver piecas atšķirīgas tēmas: efektīva mācīšanās un motivācija, garīgā veselība, fiziskā veselība, digitālā kompetence, autortiesību likums un Vispārīgo datu aizsardzības regula. Mācīšanās ir sarežģīts process, un tā atbalstīšana ir viens no katra skolotāja primārajiem pienākumiem. Lai mācītos, cilvēkam ir jājūtas droši un labi. Attiecības ar skolotājiem un vienaudžiem, kā arī klases klimats ir svarīgi faktori gādīgai, saprotošai un atbalstošai videi, kas veicina mācīšanos. Bērni, kuri ir fiziski aktīvi un labā formā, mācās labāk. Treniņu pārtraukumi dienas laikā ir nepieciešami visu vecumu skolēniem. Mūsdienu mācību neatņemama sastāvdaļa ir digitālo tehnoloģiju jēgpilna un mērķtiecīga izmantošana, kur digitālie rīki nav pašmērķis. Digitālās kompetences attīstīšana ir daļa no mācību procesa. Skolotāji veido izglītojošus materiālus, mācībās izmanto citu veidotāju darbus un strādā ar datiem, tāpēc būtiski ar tiem rīkoties pareizi – pārzināt Autortiesību likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Sarunās ar ārvalstu kolēģiem, bija iespēja salīdzināt izglītības sistēmas katrā no valstīm. Visiem mums kopīgi izaicinājumi ir skolēnu un pedagogu fiziskā un mentālā veselība, mākslīgais intelekts izglītībā un sociāli emocionālās mācīšanās nozīme. Tāpēc varējām kopīgi diskutēt un meklēt vispieņemamākos risinājumus.

Ar interesi devāmies apmeklēt Gustava Ādolfa Ģimnāziju Tallinas centrā, jo katra vizīte reālā skolā liek sajust skolas īsto dzīves ritmu. Iespaidu par mācību iestādi bija daudz. Šīs skolas ēka ir vieta, kur senatne veiksmīgi sadzīvo ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Pārsteigumu pilni ir ģimnāzijas gaiteņi. Tajos ir pieejami portatīvie datori un planšetes, lai skolēni var tos izmantot, kad vien nepieciešams. Turpat ir atrodamas arī dažādas spēles: dambrete, šahs, klinšu siena, Lego klucīši, grāmatu stūrīši, pat milzīgas grīdas klavieres, ko uzspēlēt kopā ar skolasbiedriem. Kādā no ģimnāzijas koridoriem sastapām arī degunradža statuju. Skolai ir arī klase uz jumta. Vējš gan tur vējo kā traks, bet skats uz vecpilsētu paveras burvīgs. Kas to lai zina, varbūt kādu dienu tur nolaidīsies arī kāds helikopters.

Skolā liela nozīme tiek pievērsta tehnoloģijām. Datorika tiek integrēta visos mācību priekšmetos jau no pirmās klases. Skolā ir pieejama IT klase, kurā ir tehniskais personāls un arī tehnoloģiju mentors, kurš palīdz mācību saturam pielāgot dažādus IKT rīkus. Gustava Ādolfa Ģimnāziju Igaunijā var apskatīt virtuālā ekskursijā. 

Pēc skolas vizītes vēstnieki devās pastaigāties par Tallinas vecpilsētu un izmēģināja Actionbound lietotni, kur spēles dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Tallinu, un reizē arī jāpārvietojas no viena objekta pie cita.

Diskusijās ar ārvalstu kolēģiem, bija iespēja salīdzināt izglītības sistēmas katrā no valstīm. Situācija ir līdzīga un problēmas, ko risināt arī ir līdzīgas. Visiem mums kopīgi izaicinājumi ir skolēnu un pedagogu fiziskā un  mentālā veselība, mākslīgais intelekts izglītībā un sociāli emocionālās mācīšanās nozīme. Tāpēc varējām kopīgi diskutēt un meklēt vispieņemamākos risinājumus.

Trešajā semināra dienā vēstnieki plānoja turpmāku starpvalstu sadarbību. Tā ietver sevī kopīgus vebinārus, publikācijas medijos, starptautiskus sadarbības projektus, izglītojošas spēles, informatīvus materiālus. Visi semināra dalībnieki pozitīvi novērtēja šādu starptautisku tikšanos nozīmi, jo tās rada iespēju sadarbībai, eTwinning, Nordplus,  Erasmus+ un citu projektu kontekstā.

Kopā tika diskutēts un plānots par sadarbības iespējām gan realizējot kopīgus eTwinning projektus, gan sadarbojoties un iedvesmojot vienam otru ikdienas darbā ar skolēniem. Esmu gandarīta par iespēju būt un darboties šajā seminārā kopā ar citu valstu vēstniekiem.