Kultūrā Iedzīvotājiem

Vasara ir pilnbriedā un ir laiks teikt: "Cik jauki vosor's laiceņā!".

Ar tādu nosaukumu jau piekto reizi notiks folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās 4. augustā plkst. 16.00 Saunas pagasta Prīkuļu atpūtas laukumā.


Šoreiz pasākuma galvenā tēma ir etnogrāfiskā ansambļa "Naktineica" 70 gadu jubileja. Pasākumam kolektīvs gatavojas jau sen. Saunas ciema Prīkuļu bibliotēkā ziemā bija izveidota izstāde ar materiāliem par kolektīva darbību 70 gadu garumā, tur varēja apskatīt gan fotogrāfijas, gan publikācijas presē, gan atmiņu pierakstus par braucieniem, spilgtiem notikumiem kolektīva dzīvē.

29. aprīlī tika rīkots pasākums ar senu nosaukumu "Sklaščine" (tagad teiktu - groziņu vakars), kur visus bijušos dalībniekus un to bērnus,  mazbērnus u. c. līdzgaitniekus aicināja uz kopīgu dziedāšanu, atmiņu stāstiem par darbību "Naktineicā". Gatavojoties šim pasākumam, tika iegūti vēl nedzirdēti atmiņu stāsti un foto digitālā formā.


Jubilejas pasākums 4. augustā būs svinības par godu pašreizējam "Naktineicas" sastāvam ar tā bijušo dalībnieku un daudzu folkloras kopu līdzdalību - pasākuma organizatori gaidīs mūsu novada folkloras kopas, viesus no Jēkabpils, Līvānu, Augšdaugavas un Bauskas novadiem ar muzikāliem sveicieniem!

No plkst. 15.00 varēs iepazīties ar keramiķa Raivo Andersona darbiem un piedalīties to tapšanā. Aglonas Maizes muzejs piedāvās iesaistīties maizes mīcīšanā, sviesta kulšanā un "kakorku" cepšanā. Saunas pagasta zemnieku saimniecība "Tūmeņi" iepazīstinās ar savu medus ražu. To visu varēs arī iegādāties. Pēc sadziedāšanās koncerta - danči ar folkloras kopām '"Rūtoj" un "Dyrbyni".

Pasākums notiek ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu.