Logo
Logo

Ir noslēdzies Preiļu novada domes organizētais eseju konkurss „Tīra apkārtējā vide” Preiļu novadā dzīvojošiem skolēniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem, kas tika rīkots pārrobežu sadarbības projekta ELRII-349 „AQUA LIFE” ietvaros. Konkursa mērķis ir rosināt bērnus domāt par tīras vides saglabāšanu un sekmēt viņu interesi par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Pavisam tika iesniegtas 8 esejas, kurās autori atklāja pārdomas par apkārtējās vides piesārņojumu, ekoloģiskām problēmām gan pasaulē, gan Preiļu novadā, kā arī atspoguļoja inovatīvu redzējumu par tīrāku apkārtējo vidi,  videi draudzīgu dzīvesveidu uz zaļā dzīvesveida popularizēšanu.

Izvērtējot iesniegtos darbus, piedaloties gan literatūras un bioloģijas skolotājam, gan projekta koordinatoram un lietvedības speciālistam, uzvarētāju godā tikuši: Anželika Litavnieka (Preiļu 2. vidusskola), Jūlija Nazarova (Preiļu 2. vidusskola), Kristīne Loginova (Preiļu 1. Pamatskola), Maksims Silionovs (Preiļu 2. vidusskola), Sintija Macijevska (Pelēču pamatskola), Lauris Matisāns (Pelēču pamatskola), kā balvu saņemot iespēju no 25.jūlija līdz 29.jūlijam piedalīties vasaras nometnē „Eko dzīves skola” Sebežā, Krievijā. Vasaras nometne solās būt interesanta- jauniešiem būs iespēja darboties nacionālajā parkā „Sebežskij”, pētīt vietējos ezerus, upes, augus un dzīvniekus, darboties kā biologiem un ekologiem, tikties ar vietējiem vides ekspertiem, kā arī iesaistīties dažādās interaktīvās spēlēs.

Izdevumi, kas saistīti ar dalībnieku vīzu sagatavošanu, apdrošināšanu, pilnvaru sagatavošanu un dalību nometnē tiks segti no pārrobežu sadarbības programmas Igaunija – Latvija – Krievija projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” līdzekļiem.

Vairāk informācijas par plānoto nometni var saņemt Preiļu novada domes Attīstības daļā, 2.stāvā, 43. kabinetā vai pa tālruni 28693878 (Līga Upeniece, projekta koordinatore).

Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Līga Upeniece,
projekta koordinatore