Informējam, ka ir iespējams veikt ērtāku e-rēķinu apriti, izmantojot e-adreses informācijas sistēmu.

E-rēķinu izveides mērķis ir nodrošināt standartizēti strukturētu elektronisku rēķinu apriti Latvijā un starp Eiropas savienības dalībvalstīm, kurus ir iespējams automatizēti apstrādāt un paātrināt gan šādu rēķinu apstrādi, gan apmaksu, gan arī samazināt cilvēcisko kļūdu iespējamību, veicot rēķinu manuālu apstrādi.

E-rēķinu aprite jānodrošina atbilstoši MK noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, kas stājas spēkā no 2019. gada 18. aprīļa.

Privātpersonas, kuras izmanto portālu latvija.lv, lai piekļūtu savam e-adreses kontam, e-rēķinu varēs sagatavot, nosūtīt un arī saņemt portālā latvija.lv.

Iestādes, kas izmanto programmsaskarni, lai piekļūtu e-adreses kontam, e-rēķinus varēs saņemt, izmantojot e-adreses informācijas sistēmu. Priekš e-rēķinu aprites e-adreses informācijas sistēmā ir reģistrēts jauns dokumenta tips “EINVOICE”. Šīs speciālais dokumenta tips ir jānorāda e-adreses aploksnē (<DocumentKindCode>EINVOICE</DocumentKindCode>). Proti, lai nosūtītu un saņemtu, e-rēķinu iestāžu integrētajās sistēmās, ir jāprot apstrādāt un pie nosūtīšanas arī norādīt šo speciālo dokumenta tipu. Plašāk par e-rēķinu apriti un iespējām, izmantojot e-adreses informācijas sistēmu, lasiet e-rēķinu vadlīnijās, kas publicētas VISS portālā.

SIA “TILDE” ir izstrādājusi API programmatūru, kas ļauj veikt e-rēķinu izveidošanu, validāciju un e-rēķina nosūtīšanu e-adresē. Šī programmatūra arī ir publicēta VISS portālā.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Informācijas sistēmu atbalsta departamenta
Lietotāju atbalsta nodaļa
e-pasts: atbalsts@vraa.gov.lv