Muzejos Kultūrā

Piektdienā, 10. februārī, plkst. 14.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā aicinām uz Preiļu novada Goda pilsonim, filozofam un kultūrvēsturniekam Pēterim Zeilem (1928-2020) veltītas ekspozīcijas svinīgu atvēršanu. Interaktīvā un pārvietojamā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcija “Pēteris Zeile. Domu un atmiņu makšķernieks” tika izveidota pagājušā gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Tā kā Pēteris Zeile jau no agras bērnības visu mūžu bija saistīts ar grāmatām, ekspozīcija ir veidota lielas, atveramas grāmatas formā un tās pirmā izstādīšanas vieta ir Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Pelēču pagastā 1928. gada 14. janvārī dzimušā Pētera Zeiles bērnība un jaunība saistīta ar Preiļu novadu – Lielajiem Mazuriem, Pelēčiem, Nīdermuižu, Jasmuižu, Aglonu, Preiļiem –, tāpēc ekspozīcijā caur viņa atmiņām, balstoties arī tālākajā P. Zeiles radošajā darbā, izcelts šai teritorijai raksturīgais kultūrvēsturiskais mantojums un ģeogrāfiskās īpatnības, vienlaikus veidojot saikni ar vispārējo Latvijas kultūrvidi, it īpaši Raiņa mantojumu. Ekspozīcijas apmeklētāji caur Pētera Zeiles bērnībā un jaunībā piedzīvotā prizmu var uzzināt, kā tika pārveidota viņa dzimtās vietas ainava, kādas bija skolas gaitas pirmskara, kara un pēckara gados, ko bērni darīja ganos un daudz ko citu par mūsu novadu un tā ļaudīm.

Ekspozīcijas nosaukums balstīts Pētera Zeiles lielākajā hobijā – makšķerēšanā, kas aizsākās bērnībā pie Dubnas upes. Tāpēc izstādes veidošanā tika iesaistīti arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi, kas pagājušā gada septembrī makšķerēšanas un zīmēšanas plenērā Vārkavas muižas parkā Dubnas krastā savos zīmējumos iemūžināja Dubnas zivis – šie darbi papildina ekspozīciju.

Ekspozīcijā izvietotas grāmatas no Pētera Zeiles bibliotēkas kā arī dažādas spēles un uzdevumi bērniem. Tāpēc iepazīties ar ekspozīciju un izmantot tās piedāvātās izzinošās un radošās aktivitātes īpaši aicinām bērnus un jauniešus.

Ekspozīcija balstīta muzeja krājumā, tostarp Pētera Zeiles meitas Zanes Zeiles bagātīgajā dāvinājumā, kas saistīts ar viņas tēva personību un radošo darbību. Paldies Zanei Zeilei un viņa māsai Zentai Vaivodei par dalīšanos ar atmiņām!

Informāciju sagatavoja:

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne