Pamatekspozīciju apskati Muzejos

Ekspozīcija Preiļu 1.pamatskolā „Skolas Preiļu novadā”.

Tā stāsta par skolu pirmsākumiem Preiļos un skolām, kuras darbojās Preiļos no 1920. – 1940. gadam.
Īpaša uzmanība pievērsta skolu mācību un audzināšanas darba organizācijai, ko atspoguļo dokumenti un fotogrāfijas.

Ekspozīcija iekārtota vēsturiskajā Preiļu tautskolas, celtas 1904. gadā, ēkā, kurā sākas arī Preiļu 1. pamatskolas vēsture.