Sabiedrībā Preiļu novadā

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos tiek organizētas otro gadu, lai uzzinātu vairāk par Austrumu partnerības valstīm – Ukrainu un Gruziju, turpinot sadarbību ar Ņižinu (Ukrainā) un uzsākot jaunu partnerību ar Ozurgeti pašvaldību (Gruzijā).

2016. gadā Preiļos tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību ar Ņižinas pilsētas pašvaldību, un ir notikušas vairākas tikšanās Ukrainā un Latvijā. 2019.gadā rehabilitācijas nolūkos Preiļu novadā uzturējās bērni, kuri cietuši karadarbības rezultātā Ukrainas austrumos, tai skaitā bērni no Ņižinas pašvaldības. 2019.gada novembrī pirmo reizi Preiļos tika atzīmētas Eiropas Vietējās solidaritātes dienas ar Ukrainu, notika starptautiskais Latvijas-Ukrainas bērnu radošo darbu konkurss “Roku rokā draugu lokā”, un Preiļos viesojās Ņižinas delegāciju 9 cilvēku sastāvā, tai skaitā 6 bērni.

Šogad Preiļu novada dome kopā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolu, Ņižinas skolām Ukrainā un Ozurgeti publisko skolu Nr.4 Gruzijā organizēja starptautisku Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu “Roku rokā draugu lokā”.

Sakarā ar COVID-19 vīrusa radītajiem ierobežojumiem, kā arī ļoti lielām izmaksām oriģinālo radošo darbu sūtīšanai no Ukrainas un Gruzijas, darbi tika atsūtīti elektroniski, izprintēti uz A3 formāta lapām, lai izveidotu kopīgu radošo darbu izstādi Preiļos.

Labākie darbi – 1., 2. un 3.vietu ieguvēji (kopumā 27, pa 9 katrā vecuma grupā) saņems balvas, bet 11 dalībnieki saņems pateicības par piedalīšanos. Pateicības saņems arī 17 skolotāji un konkursa organizatori sadarbības pašvaldībās Ukrainā un Gruzijā. Diemžēl Preiļu novada svinīgais  pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai tika atcelts, un arī viesi no Ukrainas un Gruzijas nevarēja ierasties, tāpēc balvas un pateicības partneriem tiks izsūtītas pa pastu.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem, it īpaši Preiļu 1.pamatskolas skolotājai Viktorijai Kondratjevai par savu audzēkņu – pirmklasnieku motivēšanu dalībai konkursā!

Starptautiskā Latvijas-Ukrainas-Gruzijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu “Roku rokā draugu lokā” izstāde apskatāma Preiļu Mūzikas un mākslas skolā līdz 18.decembrim. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pie Mariannas Abrickas pa tālr. +371 29610964

Projekta aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”.

Elita Jermolajeva,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja