Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ar ienākumiem līdz 242 eiro) vai arī izziņu par personas nonākšanu krīzes situācijā, tāpat kā līdz šim ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību.

Tā ietver divas pārtikas pakas un vienu higiēnas un saimniecības preču paku ceturksnī katrai personai, papildus divas pārtikas pakas ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču paku ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērniem vecumā no dzimšanas līdz 24 mēnešiem.

Tāpat šādi trūcīgie un maznodrošinātie var saņemt mācību piederumus reizi kalendārajā gadā, ja ģimenē ir skolēni vecumā no pieciem līdz 16 gadiem. Pieejamas arī gatavas maltītes zupas virtuvēs, kas darbojas ar Fonda atbalstu.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tie šajā ārkārtas situācijā paredz trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes izziņas derīguma termiņa automātisku pagarināšanu, līdz mēnesim pēc ārkārtas situācijas beigām – tātad šobrīd līdz 31. maijam.

LM aicina izvērtēt nepieciešamību izņemt visu atbalsta paku apjomu vienā reizē par visu attiecīgās izziņas derīguma periodu, jo šādi veidojas pārlieku lieli uzkrājumi dzīvesvietās. Pārtikas uzkrājumi valstī ir pietiekami un jaunas piegādes ar nokomplektētām atbalsta pakām ar ilgāku derīguma termiņu notiek regulāri.

Atbalsta paku saņemšanu un nogādi dzīvesvietā var veikt ģimenes vai personas pārstāvis – radinieks, draugs, kaimiņš, paziņa vai NVO brīvprātīgais u.c.

Ņemot vērā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus uz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laiku,  dalība fonda partnerorganizāciju (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas organizācijas un pašvaldības, pašvaldību iestādes) nodrošinātajos neformāli izglītojošajos, veselību veicinošajos, sadzīves prasmju apguves un socializēšanās papildpasākumos pārtraukta.

Informējam, ka ārkārtas situācijas laikā var tikt veiktas izmaiņas Fonda atbalsta izdales vietu darba laikos. Aicinām sekot līdzi aktuālajam darbalaikam https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas vai sazināties telefoniski ar izdales vietas kontaktpersonu, kā arī sekot informācijai, kas izvietota izdales vietās.

Atgādinām, ka šobrīd 28 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 453 vietās un izsniedz gatavas maltītes 23 zupas virtuvēs.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
+371 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv