Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldībā ir apzināti tai piederošie nesakoptie īpašumi, līdz ar to pakāpeniski pieejamā finansējuma ietvaros un prioritārā secībā tiek veikta šo teritoriju sakopšana.

Janvāra mēnesī pašvaldības uzdevumā tās kapitālsabiedrība SIA “Preiļu saimnieks” veica sakopšanas darbus ar kokiem un krūmiem aizaugušajā teritorijā Ebreju kapsētā. Kapu dienvidu daļas sakārtošanas gaitā tika nogriezti sapuvušie, trupes skartie un nokaltušie koki, kā arī likvidēti pašizsējā saaugušie krūmi un koki. Pēc zāģēšanas darbu veikšanas teritorija ir atbrīvota no radušās koksnes, kā arī veikti apkārtnes sakopšanas darbi.

SIA “Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja Zenta Igolniece paskaidroja, ka kapu dienvidu daļa nebija kopta vairākus gadus, līdz ar to šī teritorija izskatījās drūmā stāvoklī. “Pārējā kapsētas daļā labiekārtošanas darbos, kas norisinājušies talku ietvaros, iesaistījušies pilsētas iedzīvotāji un SIA “Preiļu saimnieks” darbarokas. Neatsveramu ieguldījumu kapsētas sakopšanā ieguldījuši ir arī vācu jauniešu nometnes LOT dalībnieki. Uz doto brīdi ir paveikts daudz – pacelti un notīrīti kapakmeņi un pieminekļi, izveidoti celiņi, iegūstot pievilcīgu teritoriju. Beidzot pienāca laiks labiekārtot arī dziļāko kapu teritoriju,” atzīst Z.Igolniece.

Kapu tuvumā piegulošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājus pēc teritorijas labiekārtošanas darbiem uztrauc pārāk atsegtais skats uz kapiem, tāpēc pašvaldība informē, ka ir rasts risinājums, ieplānojot kapu zonu no dzīvojamās zonas atdalīt ar apstādījumiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore