Sabiedrībā Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks saglabājas iepriekšējais – darba dienās no plkst. 09.30-12.00 un no plkst. 13.00-16.30.

KLĀTIENĒ tiek reģistrēti jaundzimušie un miršanas fakts. Pārējie apmeklētāji tiek lūgti izvērtēt nepieciešamību, zvanīt uz tālruni +371 65322692, un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki telefoniski izvērtēs situāciju par apmeklētāju apkalpošanu.

Liāna Loginova-Plivda,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja