Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks: no plkst. 09.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.30.

KLĀTIENĒ tiek reģistrēti jaundzimušie un miršanas fakts.  Pārējie apmeklētāji tiek lūgti izvērtēt nepieciešamību, zvanīt uz tālruni +371 65322692, un darbinieki telefoniski ar apmeklētāju izvērtēs nepieciešamību tikties klātienē.

Lūgums atturēties no dzimtsarakstu nodaļas apmeklējuma tām personām, kas veido savu dzimtas koku, jo tas nav steidzami. Visi pārējie iesniegumi tiek pieņemti.

Liāna Loginova-Plivda,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja