Pašvaldībā

21. oktobrī Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 10:00

21. oktobrī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 15:00

22. oktobrī Finanšu komitejas sēde plkst. 10:00

28. oktobrī Novada domes sēde plkst. 15:00