Pašvaldībā

20. jūnijā plkst. 9.00 Attīstības komitejas sēde

20. jūnijā plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde        

20. jūnijā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde             

27. jūnijā plkst. 10.00 Preiļu novada domes sēde