Pašvaldībā
  • 20. septembrī plkst. 9.00 Attīstības komitejas sēde,

  • 20. septembrī plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde,

  • 20. septembrī plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde,

  • 28. septembrī plkst. 10.00 Preiļu novada domes sēde.