Pašvaldībā

23. martā plkst. 10.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde

23. martā plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

23. martā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde

24. martā plkst. 10.00 Apvienoto komiteju sēde

30. martā plkst. 10.00 Novada domes sēde