Pašvaldībā
  • 18. maijā plkst. 9.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde
  • 18. maijā plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
  • 18. maijā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde
  • 25. maijā plkst. 10.00 Preiļu novada domes sēde