Pašvaldībā
  • 17. augustā plkst. 9.00 Attīstības komitejas sēde,
  • 17. augustā plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde,
  • 17. augustā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde,
  • 31. augustā plkst. 10.00 Preiļu novada domes sēde.