Pašvaldībā
  • 20. aprīlī plkst. 9.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde         
  • 20. aprīlī plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
  • 20. aprīlī  plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde
  • 27. aprīlī plkst. 10.00 Preiļu novada domes sēde