Veselība Nevalstiskajās organizācijās

Mūsu skaistajā dzimtenē rudens ir pusē. Daba gan steidzas, gan kavējas. Miķelīši, mārtiņrozes un citas puķes nebeidz mūs priecēt ar savu košumu. Lapu koku pārsteidzošā krāsu gamma aizrauj elpu un liek arvien ilgāk skatam kavēties to krāšņumā. Rudens mūs nesteidzina, arvien vēl piedāvājot bagātīgo vitamīnu klāstu,  gan augļu, gan dārzeņu pārpilnībā. Kā tautā saka, rudentiņš bagāts vīrs.

Taču, lai cik dāsni mēs esam sevi lutinājuši ar vitamīniem, cilvēkiem nepieciešamas arī fiziskas aktivitātes. Līdz ar to neliela senioru grupiņa, ņemot vērā valstī esošo situāciju un ievērojot visus noteiktos ierobežojumus, pulcējās Pensionāru biedrības telpās, kā arī ārpus telpām, lai nodarbotos ar terapeitisko vingrošanu. Nodarbības tika veiktas nākamās fizioterapeites, Daugavpils Universitātes 4. kursa studentes  Kristiānas Jaudzemas vadībā.

Nodarbību vadītājas senioriem izstrādātā vingrojumu programma šķita veiksmīga. Pēc terapeitiskās vingrošanas nodarbībām būtiski uzlabojās līdzsvara sajūta, samazinājās kritienu risks un uzlabojās fiziskais stāvoklis. Mēs ieguvām lokanību locekļos. Apguvām pareizas elpošanas, muguras un stājas stiprināšanas, kā arī koordinācijas vingrojumus. Mums bija iespēja saņemt atbildes uz noderīgiem, ar veselību saistošiem jautājumiem.

Nodarbības notika ar lielu atbildības sajūtu gan no vadītājas, gan dalībnieku puses. Jutāmies pacilātā noskaņojumā, ar cerībām, ka nākamā dzīves cēlienā būsim veselākas, mundrākas un vairāk vajadzīgas savām ģimenēm, jo vesels cilvēks ir balsts gan sev, gan citiem.

Par iespējām baudīt kvalitatīvas fizioterapeita nodarbības esam pateicīgas Preiļu novada Pensionāru biedrības valdei un valdes priekšsēdētājai Marijai Briškai.

Valentīna Kudiņa