Preiļu novadā
Logo

Noslēgumam tuvojas gads, kurš ne tikai sagādāja jaunas iespējas Dienas aprūpes centra klientiem un darbiniekiem, bet arī mācīja pielāgoties jauniem apstākļiem. Neskatoties uz noteiktajiem ierobežojumiem, centrs, kur pakalpojumu pilnu darba dienu saņem pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, savu darbu joprojām turpina. Neliels pārtraukums pakalpojuma sniegšanā būs laikā, kad tiks atbrīvotas telpas pirms būvdarbu sākšanās, jo, īstenojot ERAF projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”, plānota centra telpu pārbūve un atjaunošana. Ar lielu nepacietību tiek gaidīta āra aktivitāšu laukuma un lapenes izveide, lai klientiem būtu iespēja saturīgi pavadīt laiku arī āra apstākļos.

Tomēr gana piepildīts laiks klientiem bijis arī drēgnajos rudens mēnešos, kad aktivitātes notikušas iekštelpās. Visas norises, kas notiek dabā, tiek iedzīvinātas arī nodarbībās, pievēršoties gan konkrētajā brīdī pieejamajiem dabas materiāliem, gan turpinot tradīciju atzīmēt dažādus svētkus. Ar nepacietību tiek gaidīta katra nodarbība – gan darbošanās ar mālu, darinot svečturus, traukus, dekorus, gan darbs ar dažādiem mākslas materiāliem mākslas terapijas nodarbībās, gan inovatīvi risinājumi, kā darboties ar kastaņiem, koku lapām, kaltētiem augiem un smiltīm, ko piedāvā dabas vides estētikas nodarbības, gan izkustēšanās ritmiskos pavadījumos mūzikas nodarbībās. Līdzās tam visam ir ikdienas darbs, ko ar klientiem veic aprūpētājas, galvenokārt darbojoties kulinārajās un radošajās nodarbībās, psihologa un sociālā darbinieka darbs, meklējot katra klienta resursus un iespējas.

Šaurā lokā oktobra beigās atzīmēta Dienas aprūpes centra piecpadsmitgade, atsaucot atmiņā gan paveikto, gan klusībā iedomājoties par tiem klientiem, kuri vairs nav šai saulē. Tomēr svētkos saņemta arī vērtīga dāvana – logo, kas bija ilgi gaidīts. Tajā atveidots koks, kas izvēlēts kā labestības simbols, un Dienas aprūpes centrs ir tās saknes, kas baro, balsta un audzē labestības koku. Labestības atpazīšanai Kristers Šņepsts – logo autors, izvēlējies koka stumbrā iezīmēt sirdi, bet zaļie bumbuļi koka vainagā esot modernizētas lapas, kas simbolizē daudzās aktivitātes, ko piedāvā centrs. Šis skaidrojums patiesi pārsteidza Labklājības pārvaldes darbiniekus, jo ļoti precīzi ataino to, ka tas ir sabiedrībā balstīts pakalpojums, uz ko pakāpeniski tiek pāriets valstiskā līmenī. Logo šobrīd jau tiek izmantots centra atpazīstamības nodrošināšanai.

Astoņas personas pakalpojumu saņem pašvaldības budžeta ietvaros, novembra vidū klientu pulkam pievienojusies vēl viena persona, kas pakalpojumu saņem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā, jo Dienas aprūpes centra apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas,  pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes un tās struktūrvienību –  pakalpojumu sniedzēju vārdā vēlam ģimeniskus Ziemassvētkus un veselīgu nākamo gadu! Lai piparkūku, sveču un eglītes smarža, kas tik ļoti saistās ar svētkiem, ir ikvienā mājā!

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv