Dienas aprūpes centra apmeklētājiem paredzētais āra aktivitāšu laukums ir nodots ekspluatācijā un tiek pamazām apdzīvots.

Inventārs izvēlēts tā, lai tas būtu piemērots cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Preiļos vēl līdz šim nevienā laukumā nav bijuši pieejami mūzikas instrumenti, tāpēc iepazīstināšanu ar āra laukuma inventāru sākam tieši ar tiem:

  • Vertikālā marimba veidota no 11 alumīnija trubām, spēlējams ar divām vālītēm, to var ērti lietot cilvēks ratiņkrēslā, melodisks un rezonējošs skanējums;
  • Ksilafons veidots no divu veidu materiāliem, kas atskaņošanas laikā rada atšķirīgu skaņu, tā ergonomiski veidotais vilnim līdzīgais dizains ļauj spēlēt vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, kā arī ir ērti lietojams cilvēkam ratiņkrēslā, speciālisti atzinuši to kā piemērotu darbošanās līdzekli cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, jo to var spēlēt, neveidojot acu kontaktu ar citiem mūzikas radīšanā iesaistītajiem;
  • Melodiskie zvani sastāv no 11 alumīnija vertikāliem zvaniem, kur katra nots ir cieši piestiprināta rezonatoram, to forma spoguļojot atgādina eņģeļa spārnu, zvanu radītais dzidrais, spilgtais un noturīgais tonis pēc speciālistu domām ir dziedinošs.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”.

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv