Kultūrā Izglītībā

Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu izglītības iestāžu TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI dejo XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē.

Nupat – 2020. gada 12. martā – Preiļu kultūras namā notika Aglonas, Preiļu un Riebiņu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skate, kuras norisi nodrošināja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu novada kultūras centru. Tajā dejotājiem bija jāstājas Rīgas žūrijas priekšā un jāpierāda, ka ir gatavi būt lielajā dejotāju pulkā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (Svētki) lielkoncertā „Saule vija zelta rotu”.

Atlases skates mērķis bija apzināt un veicināt izglītības iestāžu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību; novērtēt tautas deju kolektīvu veikto darbu Svētku deju lielkoncerta repertuāra apguvē, kā arī apzināt un noteikt Svētku dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

Skatē 11 tautas deju kolektīvi no triju novadu četrām izglītības iestādēm izdejoja 23 Svētku lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” dejas (izlozes deju un izvēles deju). Kā nodejoja, kādu pakāpi un cik punktus ieguva katrs kolektīvs, to lēma Valsts izglītības satura centra izveidota un Svētku mākslinieciskās padomes apstiprināta vērtēšanas komisija sekojošā sastāvā:

 • horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virsvadītāja, Tautas deju ansambļu “Ritenītis”, “Mazais Ritenītis” vadītāja Ilze Mažāne (komisijas priekšsēdētāja);
 • horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, Latvijas Nacionālā kultūras centra skatuviskās tautas dejas eksperte Maruta Alpa;
 • horeogrāfs, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virsvadītājs, Smiltenes, Valkas, Strenču novadu deju kolektīvu virsvadītājs Reinis Rešetins;
 • horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virsvadītāja, Limbažu novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja, Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” pedagoģe Dace Adviljone;
 • horeogrāfe, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” virsvadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne.

Tika vērtēta dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte, dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, izpildījuma muzikalitāte, tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība, skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids.

Skates rezultāti iepriecina un sniedz gandarījumu par paveikto darbu:

Augstākās pakāpes diploms:

 • Preiļu 1.pamatskolas deju kopas “Gaida” 1.-2.klašu deju kolektīvs (48,3 punkti), vadītāja Gaida Ivanova
 • Preiļu 1.pamatskolas deju kopas “Gaida” 5.-6.klašu deju kolektīvs (48,2 punkti), vadītāja Gaida Ivanova
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra tautas deju kopa „Gaida” (47,8 punkti), vadītāja Gaida Ivanova
 • Preiļu 1.pamatskolas deju kopas “Dancari”3.klašu deju kolektīvs (46,3 punkti), vadītāja Ilze Broka
 • Preiļu 1.pamatskolas4.klašu tautas deju kolektīvs (46,0 punkti), vadītāja Viktorija Kondratjeva
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra tautas deju kopa „Dancari” (45,0 punkti), vadītāja Ilze Broka

1.pakāpes diploms:

 • Preiļu 1.pamatskolas deju kopas “Dancari” 8.klašu deju kolektīvs (44,0 punkti), vadītāja Ilze Broka
 • Preiļu 1.pamatskolas deju kopas “Dancari” 7.klašu deju kolektīvs (43,3 punkti), vadītāja Ilze Broka
 • Aglonas vidusskolas 10.-12.klašu tautas deju kolektīvs (40,7 punkti), vadītāja Dina Stašķeviča
 • Riebiņu novada Galēnu pamatskolas 2.-4.klašu tautas deju kolektīvs (40,2 punkti), vadītāja Anna Kupre

2.pakāpes diploms:

 • Riebiņu novada Galēnu pamatskolas 5.-9.klašu tautas deju kolektīvs (39,5 punkti), vadītāja Anna Kupre

Paldies visiem bērniem un jauniešiem, kas grūtos un nogurdinošos mēģinājumos apguva svētku programmu, satraukuma pilni dejoja skatē un saviļņoti gaidīja rezultātus. Paldies vecākiem par atbalstu un rūpēm – gludinot tautastērpus, vedot uz mēģinājumiem un koncertiem, uzmundrinot grūtos brīžos.

Mūsu pusē ir skolas, kur skolēniem dejot ir goda lieta. Un skolotājiem ir jābūt lieliem meistariem, lai panāktu skaistu rezultātu. Un tādi viņi mums ir – Gaida Ivanova, Ilze Broka un Viktorija Kondratjeva Preiļos, Anna Kupre Galēnos un  Dina Stašķeviča Aglonā. Paldies par profesionalitāti, pašaizliedzību un lieliski paveikto darbu.

Plānots, ka Svētku lielkoncerta„Saule vija zelta rotu” dalībniekus paziņos līdz 2020.gada 12.maijam – pēc visu atlases skašu rezultātu apkopošanas.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam, kuru plašo programmu – ap 40 pasākumu – veidos koru un deju kolektīvu, pūtēju un simfonisko orķestru, vokālo un instrumentālo ansambļu, mūsdienu deju kolektīvu sniegums, kā arī priecēs radošās darbnīcas, teātru izrādes u.c. aktivitātes. Svētku sagatavošanas procesā iesaistīti ap 160000 skolēnu, bet Svētkos jūlijā Rīgā piedalīsies ap trīsdesmit pieci tūkstoši dalībnieku no visas Latvijas, kā arī diasporu kolektīvi.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki- ļoti patiesi, emocionāli, mīļi, sirsnīgi, piecu iedvesmojošu un nopietnu darba gadu svētki.

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Preiļu novada koordinatore