Sabiedrībā Izglītībā

Aicinot izzināt ūdensputnu ligzdvietas – kā pašu putnu, tā cilvēku radītas, Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo bērnu un jauniešu ikmēneša aktivitātes “Putna stunda” decembra uzdevumu un rosina jaunos putnu pētniekus dalīties radošos priekšlikumos vienlaikus cīnoties par spārnotām balvām.

Decembra mēneša uzdevums ir izvēlēties vienu no šiem ūdensputniem – lielā gaura, paugurknābja gulbis, sudrabkaija, laucis, zivju dzenītis, zivju gārnis – un noskaidrot, kur un kā tas ligzdo dabā. Dalībnieki vecumā līdz 13 gadiem ir aicināti uzzīmēt, uzlīmēt vai kā citādi izveidot savu radošo versiju konkrētā putna iespējamajai cilvēka radītajai ligzdvietai. Savukārt dalībnieki vecumā no 13 līdz 20 gadiem ir aicināti dalīties savās idejās, kā varētu izskatīties izvēlētās putna sugas mākslīgi radītā ligzdvieta un kādas mūsdienu tehnoloģijas, kas būtu noderīgas putnu pētniekiem, šai ligzdvietā varētu izmantot.

Par paveikto jāpastāsta citiem brīvi izvēlētā formā, piemēram, vides instalācijā, sienas avīzē, video reportāžā, radoši izveidotā sociālo tīklu ierakstā ar tēmturi #PutnaStunda vai kā citādi. Kad darbs veikts un izpētes rezultāti ir pavēstīti citiem, jāziņo Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, rakstot uz e-pastu putni@lob.lv, pastāstot par paveikto un norādot uzdevuma veicējus un to vecumu, kā arī kontaktinformāciju (e-pastu un tālruni).

“Lai iedvesmotu topošos putnu vērotājus vai pētniekus ūdensputnu izzināšanai dabā, esam sagatavojuši vairākus praktiskus materiālus. “Mans pirmais ūdensputnu noteicējs” būs labs palīgs, lai noskaidrotu 20 ūdensputnu sugu pazīmes un mazākzināmus faktus, pirms doties tos meklēt dabā, savukārt #PutnaStunda videostāstu sērijā “Ar ko atšķiras ūdensputni no citiem putniem?” var ieraudzīt daļu šo ūdensputnu to dabiskajā vidē,” stāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Agnis Bušs.

Noslēdzoties uzdevumu ciklam, tiks sumināts gan katra mēneša spārnotākais darbs, gan arī kopvērtējumā aktīvākās un radošākās klases. Jaunākā pirmskolas un skolas vecuma grupas (līdz 6. klasei) kolektīvs iegūs iespēju satikt kādu LOB pārstāvi savā skolā ar šī putnu pazinēja īstenotu “Putna stundu” skolai vai klasei, savukārt vecuma grupā no 7. klases aktīvākais un radošākais kolektīvs varēs doties putnu vērošanas ekskursijā uz ūdens ar laivām vai SUP dēļiem kopā ar īstenu putnu pazinēju (formāts var tikt precizēts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas). Klašu grupā no 7. klases tiešsaistes balsojuma kārtībā LOB “Facebook” lapā populārākā snieguma klase iegūs savā īpašumā profesionālu binokli putnu vērošanai. Spārnotas veicināšanas balvas saņems arī aktīvākie un radošākie individuālie dalībnieki vecumā no 13 līdz 20 gadiem, no kuriem viens savā rīcībā iegūs binokli.

Lai piedalītos ikmēneša aktivitātē “Putna stunda”, laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim katru mēnesi jāizpilda tematisks uzdevums par ūdensputniem. Lai būtu vieglāk pildīt uzdevumus un vairāk iepazītu ūdensputnus, kopā ar uzdevumiem skolēniem būs iespēja ielūkoties lielo gauru ligzdošanas sekmju uzlabošanas projektā Ikšķilē (“GAGA Ikšķile” jeb “Gauru Galvaspilsēta Ikšķile”) un izmantot izglītojošus materiālus un tematiskus video.

Papildus aktivitātei “Putna stunda”, LOB aicina pētīt putnu dzīvi un ir atvērta konsultāciju sniegšanai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē par ornitoloģijas tēmām, kā arī piedāvā izmantot praktisku informatīvu materiālu par pētniecisko darbu izstrādi ornitoloģijas jomā. Savukārt nākamā gada sākumā tiks izsludināts tradicionālais gada putna zīmējumu konkurss, kā arī būs iespēja iesaistīties starptautiskās iniciatīvas “Dzīvais pavasaris” (Spring Alive) aktivitātēs un līdzdarboties gājputnu vērošanas un reģistrēšanas akcijā pavasara migrācijas laikā.

Projekts “Putna stunda” tiek īstenots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir izglītot un iesaistīt jauniešus ūdensputnu dzīves izpētē un dabai draudzīga dzīvesveida veicināšanā, līdzdarbojoties reāla ūdensputniem veltīta projekta īstenošanā.

• Materiāls “Mans pirmais putnu noteicējs” pieejams.

• Videostāsts “Ar ko ūdensputni atšķiras no citiem putniem?” pieejams.

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties aptuveni 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā “Putni dabā”. Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.

Informāciju sagatavoja:

Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste
Mob. tālr. +371 29683396 | E-pasts: kitija@lob.lv