Jaunatne

Daugavpils Inovāciju centrs aicina 13 līdz 18 gadus vecus jauniešus piedalīties izglītojošā programmā “Makerspace”, kas ilgs no februāra līdz maijam un dos iespēju praktiski un radoši darboties, izmēģināt savas idejas un to dzīvotspēju.

Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabriku jaunieši pieredzējušu speciālistu vadībā gūs ieskatu un praktiskās iemaņas inovatīvās metodēs un pieejās produktu radīšanā. Interesentus sagaida gan pieredzes dizaina meistarklase, gan ideju ģenerēšanas darbnīca un virkne citu aizraujošu nodarbību, kurās meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas ir ķīmijas tehnologs, kas ir biomīmikrija, kā uzbūvēt biznesu un vai visi var būt uzņēmēji, kādas ir prototipēšanas iekārtu iespējas un robežas, kā arī daudziem citiem. Īpaši interesantas solās būt praktiskās darbnīcas, kur varēs izmēģināt roku prototipēšanā un robotu konstruēšanā, darboties ar vakuumformēšanu, kā arī uzzināt vairāk par produktu un portretu fotografēšanu un informācijas dizainu.

Pirmās četras nodarbības notiks jau pavisam drīz – 10. un 11. februārī. To laikā biznesa ideju pirmsinkubatora RTU IdeaLAB vadītāja un mentore, jaunuzņēmuma VREACH direktore Kristiāna Kārkliņa dos ieskatu biznesa modeļa veidošanas pieredzes dizaina pamatprincipos, savukārt RTU ķīmijas tehnoloģiju doktorante, zinātniece un SIA “Humico” radītāja Kristīne Irtiševa pastāstīs, kas par “zvēru” ir ķīmijas tehnologs un kas tā tāda – biomīmikrija. Nodarbības notiks Daugavpils Inovāciju centra telpās Vienības ielā 30, Daugavpilī. Sīkāka informācija par laikiem, nodarbībā paredzēto un pieteikšanās šeit: ej.uz/MakerspaceDIC

Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā. RTU Zinātnes un inovāciju centrs attīsta studentu inovāciju un uzņēmējdarbības spējas, piedāvā inovatīvu produktu izstrādes pakalpojumus, kā arī aktīvi iesaistās vietēja un starptautiska mēroga inovāciju ekosistēmās.

Izglītojošā programma “Makerspace” tiek īstenota kā daļa no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” iepriekš noteiktā projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4.

Vieta, kur radoši darboties, pārbaudīt un izmēģināt savas idejas, – Makerspace!
Daugavpils Inovāciju centrs, Vienības iela 30, Daugavpils

Ja esi 13 līdz 18 gadus jauns, mērķtiecīgs un radoši izpausties gatavs jaunietis – piesakies!*

10. februāris plkst. 15.30
Biznesa modelēšana (BMC)

Iespējams, tu plāno kādudien kļūt par uzņēmēju. Taču kāds būs tavs biznesa modelis? Kur meklēsi savu klientu un cik liels būs tavs tirgus? Šajā nodarbībā gūsi ieskatu, kā virzīt idejas attīstību un kāda varētu būt tava biznesa modeļa struktūra.

11. februāris plkst. 10.00
Ķīmijas tehnologs, kas viņš ir?

Ķīmijas tehnologs pārstāv visnotaļ plašu nozaru spektru. Iespējams, arī tu jau esi topošais ķīmijas tehnologs? Nodarbībā izzināsim šīs profesijas smalkumus, plusus un mīnusus. Būs arī eksperimenti!

11. februāris plkst. 13.30
Pieredzes dizaina meistarklase (5E metode)

Patīkama pieredze ir viens no priekšnosacījumiem, lai klients pie jums un jūsu pakalpojuma atgrieztos. Šajā nodarbībā attīstīsim idejas – vienalga, esošas vai pavisam jaunas – un ar 5E metodes palīdzību veidosim pieredzes dizaina modeli.

11. februāris plkst. 13.30

Biomimikrija kā zinātne un bizness

Biomimikrija – tā ir dabas procesu kopēšana zinātnes nozarēs, lai rastu ilgtspējīgus risinājumus cilvēces problēmām. Cik daudz iedvesmas tādējādi varam atrast caur dabu? Mēģināsim to uzzināt kopā, strādājot pie smieklīgām un inovatīvām idejām.

LINKS uz pieteikšanos

*Piesakies arī tad, ja tāds neesi. Iespējams, pēc šīm mācībām par tādu kļūsi un trauksies radošuma pārbagātības kosmosā!

Izglītojošās programmas organizē Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Tehnikās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabriku. Projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4., izglītojošo programmu īstenošanu finansē  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda grantu programma “Pētniecība un izglītība”, aktivitāte “Inovācijas centri”.