Muzejos Iedzīvotājiem
Daugavpilī notiks Latvijas Okupācijas muzeja organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “PRETOŠANĀS”
Latvijas Neatkarības kustības dalībnieku uzkrāsots teksts “Saharovs – mūsu sirdsapziņa” vilciena vagonā 1980.–1981. gadā.

Latvijas Okupācijas muzejs iepriekš ir organizējis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “PRETOŠANĀS” Jelgavā un Liepājā. Šoruden kursi notiks 25. oktobrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā no plkst. 11.30 līdz 16.30.

Kursiem pieteikušies vairāk nekā 40 skolotāji, muzeju darbinieki un citi interesenti no Daugavpils pilsētas, kā arī Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas, Augšdaugavas un Līvānu novadiem. Skolotāji saņems Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu apliecības (četras stundas).

Kursu mērķis ir palīdzēt skolotājiem izprast pretošanās padomju okupācijas režīmam tematiku, šo jautājumu izpēti un aktualitāti mūsdienās. Kāpēc Latvija nepretojās 1939./1940. gadā, un ko mēs no tā esam mācījušies – par to stāstīs Latvijas Okupācijas muzeja Ekspozīcijas nodaļas speciālists Kārlis Dambītis. Nacionālo partizānu cīņu nozīmi analizēs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Reinis Ratnieks. Ar solidaritātes kustību “Gaismas akcija” un tās darbību iepazīstinās Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas speciāliste Ineta Lansdovne un ar nevardarbīgās pretošanās liecībām Latvijas Okupācijas muzejā – nodaļas vadītāja Inguna Role.

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. “Līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma – pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšanu - veikšanu”.  Valsts pētījumu programmas projekts "Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas Nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā" (VPP-LETONIKA-2021/2-0003).

Informāciju sagatavoja

Latvijas Okupācijas muzeja
Izglītības nodaļas darbiniece
Ilze Vaivode