Jaunatne Izglītībā

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) un Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālā atbalsta ietvaros 2020. gada 21. februārī Daugavpilī rīko Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forumu, kuram aicinām pieteikties līdz 2020. gada 14. februārim.

Mums ir tas prieks un gods uzrunāt tos, kuriem ir vēlme “kāpt” un sasniegt jaunas virsotnes katru dienu, dzirdot citu stāstus un radot savējos. Ja Tu vēlies iepazīties un dalīties pieredzē ar citu skolu pašpārvalžu dalībniekiem un to konsultantiem, pilnveidot prasmes strādājot komandā un stiprināt savas skolas pašpārvaldes darbu, lai veicinātu skolēnu aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē, vēlies gūt jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un attīstīt konkrētus „soļus” skolēnu līdzdalības veicināšanai savā skolā, tad PIESAKIES!

Forumā aicināti piedalīties Latgales skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, to kuratori un skolu administrācijas pārstāvji.

Foruma mērķis: aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs. Pasākuma gaitā jauniešiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas no ekspertiem, atrast jaunus draugus. Būs iespēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai būs sava tēma, ko moderēs Latvijā atpazīstami eksperti.

Forumā vēlamies popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi, kā arī apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus darba pilnveidei. Uzsvars tiks likts arī uz turpmāko sadarbību starp novadu pašpārvalžu skolām.

Saprast to, ka būt pašpārvaldē – tas ir gods!

Vietu skaits ierobežots, tāpēc no katras Latgales mācību iestādes aicinām pieteikties 2 pašpārvaldes pārstāvjus un to kuratoru/s.

Pasākuma rīkotāju vārdā, DNVOAC koordinators
Oskars Zuģickis


Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums  “Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”

2020. gada 21. februāris
Daugavpils novada kultūras centrs “Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils)

Programma

10.30– 11.00 Reģistrācija.
11.00– 11.20 Foruma atklāšana
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja uzruna.
Latgales plānošanas reģiona pārstāvja uzruna.
Andris Kužnieks – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā vadītāja p.i.
Arvīds Kucins – Daugavpils novada domes priekšsēdētājs.
Andrejs Elksniņš – Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs.
Iepazīstināšana ar foruma norisi, Oskars Zuģickis – moderators
11:20– 11:50 Aktīva līdzdarbošanās “Skolēnu pašpārvaldes – kas mēs esam un kur vēlamies doties?”Anna Īviņa jaunatnes jomas speciāliste un neformālās izglītības apmācību vadītāja.
11.50– 12.15 Tējas pauze
12.10– 15.25 Darbs divās grupās:

 

Rīkot un/vai piedalīties. Artis Krists Mednis, Nacionālās darba grupas Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošanai Latvijā loceklis. Latvijas Lauku foruma brīvprātīgais. Samanta Berga, aktīva jauniete, Eiropas Solidaritātes brīvprātīgā Azerbaidžānā.

Motivācija. Kā sevī radīt vēlmi līdzdarboties? Marika Rudzīte – Griķe, uzņēmēja – sociālo un biznesa projektu vadītāja.
Ideālais atbalsts skolēnu pašpārvaldēm. Ar pašvaldību uz “Tu”. Milāna Loča, Daugavpils novada jaunatnes projektu koordinatore un Olesja Ņiktina, Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste.
Brīvprātīgo darbs. Kristīne Leontjeva, British Council Latvija projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja.
12.10– 15.25 Jaunietis un tā iespējas Eiropā. Liene Valdmane, Eiropas Kustības Latvijā ģenerālsekretāre.
Projekti un akcijas – durvis uz rosību. Aivars Bačkurs, Dagdas novada Ezernieku pagasta Saietu nama vadītājs.
Mācību uzņēmumi skolā. Ņikita Kazakevičs, LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs.
Pašpārvalžu sadarbības iespējas un izaicinājumi. Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists.
12:10– 14:40 Seminārs skolēnu pašpārvalžu kuratoriem, skolu administrāciju pārstāvjiem un jaunatnes lietu speciālistiem.
“Pašpārvalde VS konsultants” vai “Pašpārvalde un konsultants”. Pašpārvaldes konsultanta lomas un iespējas – konsultanta sadarbība ar pašpārvaldi, pieredzes stāsti un metodes darbam ar pašpārvaldēm. Anna Īviņa, Jaunatnes jomas speciāliste un neformālās izglītības apmācību vadītāja.
Eiropas Komisijas piedāvājums skolām. Jeļena Ābola, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāja
Darbīgās kopienas kā atbalsts izaugsmes procesā. Kristīne Leontjeva, British Council pārstāvniecības Latvijā projektu koordinatore
MOT – programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības: Drosme dzīvot, Drosme rūpēties, Drosme pateikt “nē”. Ilze Paidere – Staķe, MOT Latvija vadītāja.
15:30 Foruma rezultātu apkopojums.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar rīkotājiem, tālr.: +371 26565858!