Preiļu novadā Izglītībā Iedzīvotājiem

Šis ir otrs gads, kad pašvaldībā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no novada izglītības iestādēm, ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Līdz šim Preiļu novadā pabalsts, kas attiecināms tieši uz daudzbērnu ģimenēm, ir “pabalsts –  50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē” un “pabalsts – 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē”, kas vairāku gadu garumā ir kļuvis ļoti pieprasīts. Tāpēc bija likumsakarīgi, ka pēc atbalsta, ko vecāki saņem par bērniem dārziņā, seko vismaz daļējs atbalsts arī skolas gaitas uzsākot. Par pabalsta mācību līdzekļu iegādei skolēniem nepieciešamību bija ticis diskutēts jau vairakkārt, tomēr to ieviest izdevās tikai aizvadītajā gadā pēc Labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara ierosinājuma, redzot reālo situāciju, ka mūsu novadā daudzbērnu ģimeņu ir patiesi daudz, bet palīdzībai ir jābūt plānveidīgai un secīgai.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Tāpat minētā likuma 1.panta 16.punkts definē, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Labklājības pārvalde aicina pievērst uzmanību, ka pabalstam var pieteikties no jūlija līdz pat septembra beigām, jo, iespējams, uz šo brīdi kāds no vecākajiem bērniem vēl nav izvēlējies izglītības iestādi, kur mācīties tālāk. Tiklīdz Labklājības pārvaldē tiks iesniegta izziņa no izvēlētās izglītības iestādes, vecākiem būs iespēja pieprasīt pabalstu par katru izglītojamo, kas mācīsies kādā no Preiļu novada skolām.

Aizvadītajā gadā minētajam pabalstam bija pieteikušies 104 ģimeņu 198 bērni., kuri pārstāvēja sešas Preiļu novadā esošās izglītības iestādes. Visvairāk šādu ģimeņu bija no  Preiļu pilsētas – 68 ģimenes, tam seko Saunas pagasts Aizkalnes pagasts ar 11 ģimenēm, Preiļu pagastā – 8 ģimenes  un Pelēču pagastā ir 6 daudzbērnu ģimenes. Visticamāk, pieprasījums pēc minētā pabalsta šogad būs lielāks, jo gada laikā daudzbērnu ģimeņu kļuvis vairāk, ko parādīja dati, kad Labklājības pārvalde aprīļa – maija mēnešos nodrošināja pārtikas paku izdali skolēniem, tai skaitā no daudzbērnu ģimenēm, attālināto mācību laikā. Pabalsta apmērs katram skolēnam ir 40 euro, aizvadītajā gadā tā izmaksai izlietoto 7920 euro.  Šāds pabalsta apmērs ir arī trūcīgo ģimeņu un audžuģimenēs nodoto ģimeņu bērniem, kā arī aizbildnībā nodotajiem bērniem, kuru likumiskie pārstāvji tāpat aicināti savlaicīgi pieteikties minētajam pabalstam.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv