Izglītībā

Latvijā no  septembra pakāpeniski visās skolās tiek ieviesta tehnoloģiju mācību joma, lai visi skolēni varētu apgūt datoriku, dizainu un tehnoloģijas, programmēšanu, robotiku un digitālo dizainu. Attiecīgie mācību priekšmeti bērnam palīdzēs sevi ieraudzīt no tehnoloģiju radītāja prizmas, kā arī mazinās stereotipus par meitenēm informācijas tehnoloģiju (IT) jomā.

“Jaunajā modelī tehnoloģiju prasmju apguve nebūs atkarīga no vecāku izvēles virzīt bērnu programmēšanas vai datorikas pulciņā, jo tehnoloģiju mācību jomas priekšmeti būs pieejami visiem skolēniem, tai skaitā meitenēm. Tas palīdzēs ikvienam skolēnam iegūt plašākas zināšanas par tehnoloģijām. Lai arī pēdējos gados ir paplašinājušās bērnu iespējas iegūt attiecīgās zināšanas, tomēr šogad fonda uzdevumā pasūtītais pētījums atklāj, ka zēni tehnoloģiju jomu nodarbībās ir pārstāvēti ievērojami vairāk nekā meitenes – no visiem dalībniekiem tikai aptuveni 1/5 daļa ir meitenes, lai gan abu dzimumu spējas neatšķiras,” skaidroja IT Izglītības fonda – Start(IT) vadītāja Evija Celma.

Tāpat viņa cer, ka tehnoloģiju mācību jomas priekšmeti nākotnē palielinās meiteņu skaitu informātikas olimpiādēs. Līdzšinējie dati apliecina, ka pēdējo desmit gadu laikā meiteņu un zēnu skaits matemātikas olimpiādēs bijis līdzīgs, savukārt informātikas olimpiādēs meiteņu skaits bijis vien pāris procentu apmērā. Lai meitenēm rastos lielāka interese par tehnoloģiju jomas priekšmetiem, būtiska ir praktiskā pieredze, radošs mācību process, kā arī citu meiteņu un sieviešu iedvesmas stāsti. Lielāks darbs jāvelta skaidrošanai, lai meitenēm būtu lielāka izpratne par tehnoloģiju praktisku lietojamību un noderīgumu nākotnē, turpināja E. Celma.

“Mūsdienās bērni un jaunieši daudz laika pavada pie dažādām viedierīcēm un ekrāniem, tāpēc šaja jomā ir būtiski panākt, lai laiks pie ierīcēm tiek pavadīts jēgpilni un visiem būtu līdzvērtīgas iespējas. Datorikas pasniegšana visās skolās sniegs iespēju apgūt jaunas zināšanas, atraisīs bērnos radošumu radīt, lai viņi nebūtu digitālo pakalpojumu patērētāji, bet radītāji, lai vēlāk varētu kļūt par zinošiem profesionāļiem dažādās nozarēs. Prasmes darbam ar tehnoloģijām būs aktuālas visu mūžu, jo digitalizācija tikai pieņemsies spēkā, tāpēc būtiska loma arī ir šīs jomas skolotājiem, kam jāmācās līdz ar skolēniem,” norādīja IT uzņēmuma Accenture vadītājs Maksims Jegorovs.

Nav noslēpums, ka Latvijā turpmākajos gados veidosies iztrūkums pēc dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un inženierzinātņu speciālistiem, tāpēc ir būtiski turpināt iesāktās aktivitātes izglītības jomā, kā arī darbs pie dažādu stereotipu mazināšanas, jo lielāka meiteņu iesaiste palīdzēs mazināt STEM jomās darbinieku trūkumu.

Meiteņu interese par STEM priekšmetiem strauji mazinās 15–16 gados. Lai arī interese par STEM priekšmetiem vēlāk atgriežas, tomēr mazākā apmērā nekā par humanitārajiem priekšmetiem. Meitenes, kuras apgūst programmēšanu, biežāk nāk no ģimenēm, kur viens vai abi vecāki ir saistīti ar IT nozari. Dažkārt pedagogi ir novērojuši arī situācijas, ka tēvi — programmētāji — aktīvi cenšas iesaistīt savas meitas programmēšanā neatkarīgi no pašu meitu interesēm. To, ka jauniešus būtiski ietekmē tuvākie cilvēki, tika secināts IT Izglītības fonda un Accenture uzdevumā veiktajā domnīcas Providus pētījumā. Apkopojot skolēnu atbildes tiešsaistes aptaujā, ģimene, skolotāji un draugi ir identificējami arī kā skolēnu galvenie ietekmes avoti

Nule publiskots video, kurā skaidroti pētījuma rezultāti: www.youtu.be/ZwkYG6mfx9I

Ar visu pētījumu latviešu un angļu valodā var iepazīties www.providus.lv  un www.startit.lv.

IT Izglītības fonda projekts Start(IT) ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. Start(IT) bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv, kā arī dizaina domāšanu darba metodoloģiju, dizains un tehnoloģijas četras dizaina jomas portālā www.startdesign.lv/.  IT Izglītības fonda atbalstītāji ir Accenture, Rīgas Tehniskā universitāte, MAK IT, LMT, eazyBI, VEFRESH, VISMA, Reihmanis&Partneri. Start(IT) sadarbības partneri ir VISC, Skola2030, Printful, Elements of AI, Codelex, RIGA COMM, Baltic3D.eu, Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija,  Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola un Transporta un sakaru institūts.

Kontakti:

Evija Celma
Nodibinājums IT Izglītības fonds
Izpilddirektore
Tālr. +371 29660930
e-pasts: evija.celma@startit.lv