Attīstībā Pašvaldībā
Darbs pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības tuvojas noslēgumam

Rosīgs un aktīvs darbs notiek pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” (Celtnieku ielā), kur kopš pavasara tiek būvēti jauni rotaļu laukumi. Būvniecības process tuvojas noslēgumam un jau augusta sākumā mazie dārziņa apmeklētāji varēs novērtēt padarīto. Projekta mērķis ir nodrošināt atbilstošas higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, veicot rotaļu laukumu pārbūvi, veidojot piemērotu vidi bērnu āra aktivitātēm ilgtspējīgā periodā.

Šī projekta laikā tiek veikta visas teritorijas labiekārtošana, trīs rotaļu zonu izveide, sporta laukuma izveide, ierīkots energoefektīvs apgaismojums.

Informācijai: ģenerāluzņēmējs un būvprojekta autors ir SIA “Fixman”, bet būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”.

Informāciju sagatavoja