Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Ikvienam, kurš ir darba meklējumos, ir pieejamas dažādas iespējas un arī palīdzība šajā procesā – bezmaksas izglītošanās, vakanču meklēšana, karjeras konsultācijas u.c. Lielāko daļu šo valsts nodrošināto pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski, izmantojot dažādus e-pakalpojumus vietnē mana.latvija.lv.

 Lai vairāk laika varētu veltīt praktiskām lietām – darba meklēšanai, prasmju apgūšanai vai papildināšanai, konsultācijām, vietnē mana.latvija.lv dzīves situācijas aprakstā “Darba zaudēšana un meklēšana” apkopota noderīga informācija par e-pakalpojumiem, tai skaitā – arī e-pakalpojumu pieteikšanas video pamācības.

Meklē vakances un piesakies

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā plašas darba meklēšanas iespējas, kā arī palīdzību meklēšanas procesā. Piemēram, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū, ir izstrādāts NVA CV un vakanču portāls, kurā iespējams gan reģistrēt savu CV, kur tas būs pieejams darba devējiem, gan pašam meklēt piemērotas vakances. Visi portālā pieejamie pakalpojumi ir bez maksas.

Atsevišķi portālā esošie e-pakalpojumi paredzētie tikai tām personām, kam piešķirts bezdarbnieka statuss, taču CV reģistrēšanu, vakanču meklēšanu, kā arī noderīgu informāciju par darba tirgus tendencēm var lietot ikviens.

Reģistrējot savu CV vakanču portālā, ir iespējams atzīmēt, ka vēlaties, lai jūsu CV ir redzams darba devējiem, kuri meklē darbiniekus ar jūsu zināšanām un pieredzi. Lai reģistrētu CV, būs nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no piedāvātajām iespējām – personas apliecību (eID karte) ar tajā esošo e-parakstu, mobilo lietotni eParaksts mobile vai ar internetbankas piekļuvi.

Ja darba devējam jūsu CV liksies atbilstošs, ar jums noteikti sazināsies. Neaizmirstiet norādīt precīzu kontaktinformāciju! Tāpat CV un vakanču portālā var atzīmēt, kādas vakances jūs interesē. Ja portālā tiks ievietota informācija par atbilstošu vakanci – e-pastā saņemsiet par to informāciju. Savu CV iespējams ievietot EURES portālu[1], paplašinot darba atrašanas iespējas Eiropā.

Karjeras testi un iespēja “izmēģināt” dažādas profesijas brīvprātīgajā darbā

Ne reizi vien dzīvē apdomājam, vai strādājam īstajā profesijā vai darba vietā. Taču pieņemt lēmumu par kardinālām izmaiņām ir ļoti sarežģīti. Vēl grūtāk ir jauniešiem, kuri tikko beiguši skolu un nespēj izvēlēties – strādāt vai studēt, ja strādāt – tad kur, ja studēt – ko tieši?

Šādos gadījumos ļoti noderīgi ir karjeras iespēju testi. Tādi pieejami ikvienam interesentam CV un vakanču portāla sadaļā “Testi karjeras iespēju izzināšanai”. Piemēram, anketa “Darba izvēles faktori” palīdzēs noskaidrot, kādas vērtības jums ir svarīgas darbā. Tests “Saskarsmes stratēģija” palīdzēs noskaidrot, kuras profesionālās darbības jomas vairāk atbilst jūsu dominējošajai saskarsmes stratēģijai, bet tests “Motivācijas izpēte” parādīs jums tuvāko nodarbinātības veidu – strādāt kā darba ņēmējam vai domāt par sava biznesa veidošanu.

Vēl viens veids, kā “izmēģināt” konkrēta darba vai nozares atbilstību savām interesēm un prasmēm, ir iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā. Tas  visbiežāk vērsts uz palīdzību kādai sociālai grupai, organizācijai, kas nodarbojas ar labdarību, vides jautājumiem utt., un var iekļaut ļoti dažādas aktivitātes. Visplašākā informācija par iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā atrodama tīmekļa vietnē brivpratigie.lv

Mācies tiešsaistē!

Arī, ja neesat ieguvis bezdarbnieka statusu, jums ir iespēja attālināti apgūt gan to, kā pareizi veidot CV, gan kā rakstīt motivācijas vēstuli u.c.

NVA piedāvā e-apmācību moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas pieejams visiem interesentiem (arī nereģistrētiem) NVA e-apmācību vietnē. Tajā var apgūt gan darba meklēšanas metodes, gan kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes un izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, kā veidot motivācijas vēstuli un sagatavoties darba intervijai.

Šajā e-apmācību vietnē pieejams arī kurss par finanšu pratību. Kā plānot savas finanses, kādi Latvijā ir nodokļi, kuri no tiem attiecas uz darba ņēmējiem, kas ir sociālais budžets un kāda ir sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā – tās ir tikai dažas no tēmām, ko ikviens var apgūt patstāvīgi.

Ja personai nav pieejams dators vai interneta pieslēgums, lai patstāvīgi izmantotu iepriekš minētās iespējas, aicinām izmantot brīvpieejas datorus, kas izvietoti gan publiskajās bibliotēkās, gan Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros izvietotos. Pakalpojumu centru darbinieki arī palīdzēs apgūt reģistrēšanos (autentifikāciju) un sniegs padomu, kā strādāt ar vietnēs esošo informāciju. Padomu var prasīt arī digitālajiem aģentiem visā Latvijā. Digitālie aģenti strādā gan jau minētajos klientu apkalpošanas centros, gan bibliotēkās, skolās, valsts un pašvaldību iestādēs u.c. Digitālo aģentu karte pieejama vietnē: www.mana.latvija.lv/digitalo-agentu-karte/

Informāciju sagatavoja:

Vita Krieviņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV 1494

Tālr.: +371 67026533

E-pasts: prese@varam.gov.lv

 Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – www.mana.latvija.lv/.

 Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

[1] Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls, kura mērķis ir atvieglot darbinieku brīvu pārvietošanos. Tīkls vienmēr ir aktīvi centies nodrošināt, lai Eiropas pilsoņi varētu gūt labumu no vienādām iespējam neatkarīgi no valodas barjerām, kultūras atšķirībām, birokrātiskiem sarežģījumiem, atšķirīgām darba tiesībām un izglītības sertifikātu neatzīšanas visā Eiropā.