Senioriem

27. maijā Rīgā, Zinātņu Akadēmijas ēkā notika 12. LPF kongress. Tajā varēja piedalīties pa vienam delegātam no katras organizācijas. Interesants bija mandātu komisijas ziņojums. No 94 delegātiem ieradās 78. Visvairāk no Vidzemes – 35, no Zemgales – 18, no Latgales – 11, no Kurzemes reģiona 10 delegāti. No Rīgas – tikai 4. Runājot par vecuma grupām – 80 un vairāk gadi - 21 %, no 70 līdz 80 gadiem - 44 %, no 64 līdz 70 - 29 %, no 64 gadiem - 6 % delegātu. Visaktīvākās šajā darbā ir sievietes - 89 % un tikai 11 % vīrieši.

Kongresa delegātus sveica Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Pateicās par viņam parādīto godu sveikt pašu ietekmīgāko organizāciju valstī. Republikā ir ap 450 tūkstoši pensionāru. Pateicās par to, ka šī ir paaudze, kuras briedums ļauj saglabāt tās gara vērtības, kas lolotas gadiem. Pateicās gados vecākiem cilvēkiem par lielo ieguldījumu valsts un sabiedrības labā savos radošā darba gados, par atbalstu un aktivitāti mūsdienās. Patīkami, ka tā spārnoja un iedvesmoja radošam darbam turpmāk.

Labklājības ministre Evika Siliņa apsveica federāciju 30 gadu pastāvēšanas jubilejā. Saprotams, ka sudraba matu īpašniekiem tagad gribas, lai valsts parūpējas par tiem, kam dzīve atdota valsts labā, tāpēc pensionāri ir svarīga valsts prioritāte. Atgādināja par tiem lēmumiem, kuri jau darbojas, kā arī par to, ka jau no 1. jūlija tiks apstiprināti jaunizstrādātie likumi, kā līdzsvarot vajadzības ar iespējām.

Tika saņemti apsveikumi no Zinātņu Akadēmijas akadēmiķa Ivara Kalviņa, no Veselības ministrijas, no sadarbības partneriem. Patīkami!

Par Federācijas darbu izsmeļošu un ekonomiski pamatotu ziņojumu sniedza tās priekšsēdētāja Aija Barča. Viņa akcentēja jautājumus par bāzes pensijām, par aptieku izmantošanu, par piemaksām, par indeksācijām, par komisiju izveidošanu Saeimā, kuras skatīs veco ļaužu vajadzības. Lielu uzmanību veltīja laikraksta "Latvijas Pensionārs" sagatavošanai un nosūtīšanai pensionāriem. 60 % pieaugušo visu laiku mācās, jo digitalizācija ir svarīga lieta. Arī problēmu vēl ir daudz, tikai strādājot kopīgi varam risināt savas problēmas.    

Kā pateica Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška, kura bija deleģēta uz 12. kongresu, ļoti svarīgi, lai nepaliekam vieni ar savām raizēm, grūtībām un neatrisinātiem jautājumiem, nekautrējamies lūgt palīdzību. Arī prieka mirkļi ir divtik krāšni, ja tajos protam dalīties. Ikvienam no mums ir nepieciešama saskarsme ar vienādi domājošiem, būt kopā un saņemt vairāk pozitīvu emociju, cenšamies būt noderīgi.

Par LPF priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Aija Barča. Tika apstiprināta LPF darbības programma 2023.- 2027. gadam.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes locekle Marija Volkova