Valstī Iedzīvotājiem

Apgūstot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu, Latvijas iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, ir iespēja bez maksas uzlabot piekļūstamību savā dzīves vietā. Šādi plānots uzlabot šo cilvēku dzīves kvalitāti, sniedzot iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu mājvietu, izkļūt no tās un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās.

Labklājības ministrs Uldis Augulis: “Cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir jābūt spējīgiem dzīvot patstāvīgi savās mājvietās un būt integrētiem sabiedrībā. Savukārt mums ir jāpalīdz viņiem to nodrošināt, un ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļiem mēs spēsim palīdzēt gandrīz 300 cilvēkiem.”

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja: “Vairāki Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipi tiešā veidā attiecas uz cilvēku ar invaliditāti un mazaizsargāto grupu pilnvērtīgu iekļaušanu sabiedrības dzīvē, piemēram, vienādas iespējas izmantot apkārt esošās iespējas un būt līdzdalīgiem, dzīvot cieņpilnu dzīvi, nodrošināt pieejamu dzīvesvietu un tiesības saņemt pamata pakalpojumus. Esmu gandarīta, ka Atveseļošanas fonda finansējums Latvijā iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem pavērs iespējas pilnveidot piekļuvi saviem mājokļiem un nodrošinās iespējas biežāk piedalīties aktivitātēs ārpus mājas. Soli pa solim šādā veidā veidojam iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību.”

Vēršoties ar iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā, atbalstu varēs saņemt bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir kustību traucējumi, un pieaugušie ar invaliditāti no 18 līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuriem ir kustību traucējumiem, un kuri spiesti pārvietošanās nolūkos ikdienā lietot tehniskos palīglīdzekļus.

Pielāgojumu veikšanu var pieteikt veikt ne vien cilvēku ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk, vai arī mājoklis tiek īrēts no pašvaldības. Pašvaldība uzņemsies mērķa grupas un mājokļa izvērtēšanu, kā veiks visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Pielāgojumi var būt gan mājokļa iekšējās vides, piemēram, labierīcību, virtuves zonas, durvju aiļu, gan ārējās vides, piemēram, pacēlāju, uzbrauktuvju un pandusu, ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana vai arī mājokļa aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, tādējādi uzlabojot un atvieglojot cilvēkam pārvietošanos mājoklī, kā arī iekļūšanu un izkļūšanu no tā.

Apgūstot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu, pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” izstrādājusi Labklājības ministrija.

Vairāk informācijas pieejams ŠEIT.

Papildu informācijai

Labklājības ministrijas vecākais eksperts
Guntis Kaldovskis

E-pasta adrese guntis.kaldovskis@lm.gov.lv
Tālr. +371 29148662