Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Cienījamie klienti!

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2021. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.

Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet novada lauku teritorijā – katra mēneša vidus datumos. Atbilstošos datumus skatiet grafikā!

Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk nekā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tālr. nr. +371 29420721.

240 litru sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi.

Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, pudeļu un burku stikls, plastmasas iepakojums, nolietotā sadzīves tehnika u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka atsevišķa to izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā, Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos pieņemam bez papildu samaksas.

Klientu ievērībai!

Atkritumu izvešanas dienā konteiners ir jānovieto blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, un kuras segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām.

Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto attiecīgajā vietā plkst. 8:00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7:00 no rīta.

Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un atkritumu maisiņu novietošana blakus konteineram!

Vineta Igolniece,

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja