Logo

Visu augusta mēnesi Preiļu pilī notika pils atjaunošanas būvdarbi, tie turpināsies arī rudens un ziemas mēnešos un visu nākamo 2019. gadu. Pateicoties ERAF programmas projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» atbalstam, Preiļu pils 2. kārtas būvdarbi norisināsies 17 mēnešus – līdz 2019. gada decembrim. Šajā laika posmā paredzēts izgatavot un uzstādīt pils ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Kā arī paredzēta pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi. Tādējādi, saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību.

Būvdarbus, iepirkumu konkursa kārtībā, veic SIA “Preiļu celtnieks” par kopējo summu 418658.08 eiro.

Būvdarbu veicējs pašvaldības pārstāvjus (projekta vadītāju, koordinatoru, domes arhitekti, Tehniskās daļas speciālistus u.c.), būvuzraugu J. Rapšu (SIA “RANGE”) un autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”) jau ir iepazīstinājis ar izgatavoto pils loga paraugu jeb demo versiju. Atbilstību prasībām, nianses un dažādus būvdarbu specifikas jautājumus regulāri uzrauga, koordinē un risina minētie pārstāvji, jo pats objekts – Preiļu pils – ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Šobrīd veicamie būvdarbi noris saskaņā ar būvdarbu grafiku.

Visa projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 599 872 eiro, no kuriem 425 000 eiro ERAF finansējums, 18 750 valsts budžeta dotācija, 56 250 pašvaldības līdzfinansējums, 99 872 eiro publiskās neattiecināmās izmaksas. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.

S. Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore