Valstī Iedzīvotājiem
Brīdinājums par apsekošanas termiņa kavējumu

2023. gada 6. martā no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tika izsūtīti paziņojumi māju un dzīvokļu īpašniekiem par kavētu periodiskās apskates veikšanas termiņu.

Informējam, ka BIS ietver funkcionalitāti, kas noteiktā laika periodā nosūta atgādinājumu par t. sk. vizuālo apskašu veikšanas nepieciešamību.

Minētā funkcionalitāte izveidota, balstoties uz Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” noteiktajiem termiņiem, kādos jāveic konkrētu ēkas konstrukciju, iekārtu, piesaistītā zemesgabala u. c., lietu vizuālā apskate. Piemēram, atbilstoši minēto noteikumu 11.1. punktam, vienu reizi gadā veicama pamatu vizuālā apskate.

Norādām, ka sistēmas atgādinājumi par kavētajām apskatēm ir izveidoti BIS sistēmas lietotāju ērtībai, lai laicīgi spētu sekot līdz to izpildei, ņemot vērā, ka dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana ir viena no obligātajām dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbībām.

Paziņojumi par neveiktajām apskatēm tiek saņemti, jo no 2023. gada 1. marta mājas lieta ir kārtojama BIS. Pēc tam, kad BIS tiks ievadīta informācija atbilstoši aktuālajām vizuālajām apskatēm, sistēma termiņus rēķinās atbilstoši tām.

Papildus vēršam uzmanību, ka minētie atgādinājumi par kavētajām apskatēm ir informatīvi. Šādas apskates ir pienākums veikt personai, kas veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Informācija no Būvniecības valsts kontroles biroja materiāliem

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2023.