Kultūrā

21. februārī Salas pamatskolas kamīnzālē tautas mūzikas cienītāji pulcējās uz Meteņu dienas pasākumu “Blīņu svātki Golūdai”. Tā kā tuvojās katoļu gavēnis, pirms tam vēl bija jāpaspēj izbaudīt laicīgās dzīves labumus – izēšanos, izdziedāšanos, ciemos iešanu. Kā vēsta sentēvu tradīcijas, metenī noteikti bija jābrauc ciemos, jo uzskatīja, ka, jo garāks brauciens, jo garāki augs lini, būs labāka raža.

Uz vakarēšanu, uz sadziedāšanos bija ieradušās pazīstamās folkloras kopas – “Turki” (vadītāj Terēzija Rubene), “Vecvārkava” (vadītājs Romualds Kairāns), “Pelēči” (vadītājs Romualds Kairāns), “Jumaleņa” (vadītājs Oskars Bērziņš), “Dyrbyni” (vadītāja Anna Briška). Katra folkloras kopa sevi prezentēja gan ar jaunām, gan labi pazīstamām dziesmām, dejām, gan ar anekdotiskiem stāstiem iz dzīves.

Folkloras kopa Smelteros ir pastāvējusi jau daudzus gadus iepriekš, ir mainījušies nosaukumi, dziedātāji un vadītāji, bet jau 5 gadus to vada Aigars Krekels. Tas ir pietiekoši liels laika posms, lai būtu ko atcerēties, padalīties ar iespaidiem par pasākumiem, kuros ir būts. Vakara gaitā tas tika atspoguļots fotogrāfijās un atmiņu stāstos. Ir dziedāts gan savā novadā, gan ārpus tā. “Golūda” ir kuplinājusi grāmatu atvēršanas svētkus gan Preiļos, gan Daugavpils novadā, gan Rīgā. Sirsnīgas atmiņas palikušas par sadziedāšanos kopā ar pārējām folkloras kopām Smelteros, kad noslēdzās Latvijas Universitātes folkloras ekspedīciju nedēļas Preiļu un Līvānu novados profesores Janīnas Kursītes vadībā. Neizdzēšami iespaidi palikuši no brauciena vilcienā Rīga-Daugavpils, kad atmiņu stāsti par deportācijām uz Sibīriju mijās ar atbilstošām dziesmām – smeldzīgām, skumjām, arī ar humora dzirksti piesātinātām.

Aizvadītā vasara paliks atmiņā ar zīmes “Zalta dybyns” atklāšanas pasākumu, kurā piedalījās ne tikai šī ciema iedzīvotāji – tagadējie un bijušie, bet arī kupls tūristu pulks no Rīgas. Liels un negaidīts pārsteigums noteikti bija, kad tika piedāvāts “Zalta dybynā” uzņemt “Latvijas Sirdsdziesmas” filmēšanas komandu. Ieguldītais darbs vainagojās ar iespēju dzirdēt savas dziesmas divos raidījumos septembrī.

Pasākuma noslēgumā visi vienojās  kopīgā dziesmā – sirsnīgi izskanēja Anša Ataola Bērziņa dziesma “Cārmyukša”. Vakara otrajā daļā muzicēja ansamblis “Dyrbyni” no Daugavpils un folkloras ansambļu vadītāji. Notika jestra sadancošanās un sadziedāšanās tautiskās mūzikas pavadībā. Īpašu sajūsmu izpelnījās akordeonistu trio priekšnesumi.

Paldies visām folkloras kopām, kuras atsaucās, lai piedalītos “Blīņu svātkos” ne tikai ar dziesmām, bet arī ar garšīgām pankūkām! Paldies visiem ciemiņiem, kuri piedalījās pasākumā – Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrajam vietniekam Klavdijai Zarānei, Preiļu Kultūras centra darbiniecēm, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītājai Teklai Bekešai, Pieniņu un Vidsmuižas draudžu prāvestiem Aigaram Bernānam un Aivaram Kursītim, Saunas pagasta pārvaldes vadītājam Raimondam Rubinam un citiem!

Valentīna Madalāne,
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā