Uzņēmējdarbībā

10. septembrī Preiļos norisinājās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļas sadarbībā ar AS “Swedbank” un Preiļu novada pašvaldību organizētais Latgales Biznesa kluba pasākums, lai veicinātu biznesa kontaktus, atbalstu un savstarpējās attiecības, diskutējot par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un konkurētspējas celšanu.

Sarīkojuma ievaddaļā interesenti pulcējās SIA “Himalayan International” ražotnē Preiļos, kas nodarbojas ar suņu graužamsieru ražošanu un ir vienīgais šādas produkcijas ražotājs Eiropā. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību, klātienē aplūkot ražotni un tās pielietotās tehnoloģijas, kā arī smelties preiliešu pieredzi un iedvesmu.

Pasākuma turpinājumā Preiļu Kultūras namā īpaša sadaļa tika veltīta dažādām uzņēmējiem aktuālām tēmām. Ar prezentācijām par Preiļu novadā īstenotajiem investīciju projektiem un atbalsta rīkiem uzņēmējdarbības attīstīšanai uzstājās Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece Sanita Meļko un Preiļu novada domes vecākā komercdarbības speciāliste Ineta Liepniece. AS “Swedbank” Uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste Dace Strapcāne runāja par tēmu “Kā e-komercija var palīdzēt pārdzīvot Covid-19”, savukārt LTRL valdes loceklis Jānis Lielpēteris dalījās pārdomās, vai turpmāk dzīvosim 90% ekonomikā. Tāpat biznesa kluba dalībniekiem bija iespēja uzzināt par LTRK atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, par šiem jautājumiem ar padomiem dalījās LTRK biedru vadītājs Artur Hark. LTRK aicināja ikvienu uzņēmumu kļūt par LTRK biedru, kas ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Pasākuma laikā uzņēmēji iesaistījās tīklošanā, daloties ar kontaktiem, diskutēja savā starpā, apmainījās ar pieredzi un padomiem, kā arī sniedza viens otram dažādas rekomendācijas.

Biznesa kluba dalībniekiem pasākuma noslēgumā Preiļu pilī plašu stāstījumu un ekskursiju “Vēsturisko objektu rekonstrukcija mūsdienās – iespējas un realitāte – Preiļu pils piemērs” piedāvāja Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova.

Preiļu novada domes vecākā komercdarbības speciāliste Ineta Liepniece pavēstīja, ka kopš 2015. gada pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar LTRK, piedāvājot uzņēmējiem piedalīties ikgadējā izstādē “Latgales reģiona uzņēmēju dienas”, kā arī citās aktivitātēs un pasākumos. Sadarbībā ar LTRK jau otro gadu Biznesa kluba pasākums tiek organizēts tieši Preiļos. “Šādas tikšanās reizes ir aktuālas uzņēmējiem, jo pasākuma formāts ir laba platforma aktuālākās informācijas saņemšanai, pieredzes gūšanai, sadarbības attīstībai un diskusijām”, atzina I.Liepniece.