Iedzīvotājiem

Kā jau iepriekš tika ziņots, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” izvietoja baltus BIG BAG maisus ar ietilpību 1m³ pilsētas masīvos, ar mērķi atvieglot sētnieku darbu. Maisi paredzēti zaļajiem atkritumiem - koku lapām, nopļautai zālei, sīkiem zariem. Aicinām izmantot iespēju un izmantot šo pakalpojumu zaļo atkritumu savākšanai arī privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām. Šis rudens ir plānots kā izmēģinājums šādam pakalpojumam, lai jau nākamgad to piedāvātu plašāku un vēl pieejamāku.

Lai saņemtu maisu, iepriekš jāsazinās ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu, zvanot pa tālr. 29420721.  Maisa lietošanas būtība ir vienreizēja lietošana - maiss tiek iegādāts, piepildīts, veikta maisa savākšana/atkritumu izvešana. Uzsvars tiek likts uz sezonālu maisa lietošanu, atvieglojot iedzīvotājiem zaļo atkritumu savākšanu vienkopus savā mājsaimniecībā rudens/pavasara sezonā. Ņemot vērā to, ka šobrīd ir sācies lapu krišanas periods, maiss ir lieliska iespēja izvairīties no lapu kaudzēm, kuru savākšana ir krietni neērtāka.

Maisa lietošanas un saņemšanas nosacījumi:

  1. BIG BAG maisos drīkst ievietot – koku lapas, nopļautu zāli, sīkus zarus;
  2. BIG BAG maisos nedrīkst ievietot – dārzeņus augļus, sadzīves atkritumus, bīstamus atkritumus, būvgružus u. tml.
  3. Neatkarīgi no tā, vai ir noslēgts līgums ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par sadzīves atkritumu izvešanu, klientam, kurš vēlēsies iegādāties maisu, tiks izrakstīts rēķins, pēc kura apmaksas varēs saņemt iegādāto maisu.
  4. Maisa izvešanas diena tiek uzskatīta par pēdējo maisa lietošanas dienu;
  5. Maisa izvešana notiek pēc klienta pieprasījuma;
  6. BIG BAG maisam jābūt novietotam kravas transportam brīvi piebraucamā vietā.

Atgādinām, ka, saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/41 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”, ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu/savākšanu ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. To var izdarīt Liepu ielā 2, Preiļos.

Pakalpojuma izmaksas:

Pakalpojuma nosaukums

Cena bez PVN, EUR

PVN 21%, EUR

Kopā, EUR

Maisa iegāde un izvešana Preiļu pilsētas teritorijā

23,66

4,97

28,63

Maisa iegāde un izvešana ārpus pilsētas

Papildu maksa par transportlīdzekļa izmantošanu ārpus pilsētas – 1,55 EUR/km (ar PVN)